Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom deg og en saksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

For tiltak som du selv kan søke om (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet.

Aktuelle spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Eventuelle dispensasjoner
  • Uttalelse fra andre myndigheter

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Vi ber  derfor om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon vedlegges bestillingen. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges.

Skjema

Bestill forhåndskonferanse her (digitalt skjema).

En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at du har bestilt.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119