Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Pulverapparat - Kontroll og service av håndslokkingsapparater

Kontroll og service av håndslokningsapparater er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Eier av bygninger har via regelverket krav om å vedlikehold bl.a. håndslokningsapparater. NS 3010 beskriver prosedyrer for hvordan sakkyndige kontroller og servicer skal utføres. Hyppigheten til nevnte kontroller/servicer varierer noe ut fra både type bygning og type håndslokningsapparat.

Brannvesenets pulververksted gir pristilbud på både kontroller og servicer på alle typer håndslokningsapparater.

Leietaker må påregne å vise frem tilfrestillende legitimasjon, adresse, etc når avtale om kontroll eller service gjøres.

 

Klage

Brannsjefen skal i sin myndighetsutøvelse henvise til klageadgang, jf forvaltningslovens bestemmelser.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119