Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fyrverkerisalg

Salg og oppbevaring av fyrverkeri er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen.

 

Vilkår

 • Virksomhet som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
 • Virksomheten må fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Virksomhetens salgslokale må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
 • I salgslokalet skal mengde pyroteknisk vare ikke overstige 50 kg brutto / 10 kg netto. Utstillingsvarer skal være uten kruttladning, eller være emballert i godkjent blisterpakning.
 • I rom i tilknytning til salgslokalet kan det oppbevares inntil 125 kg brutto / 25 kg netto pyroteknisk vare dersom rommet tilsvarer EI-60 med minimum begrenset brennbart materiale og har en EI-60C dør.
 • Mengder utover dette skal oppbevares i særskilt lager godkjent i henhold til denne forskriftens kap. 7
 • Ansvarlig søker med eventuelt stedfortreder må være minst 20 år og kunne dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de eksplosive varer som skal selges. Kunnskaper om fyrverkeri klasse II og III skal være ervervet gjennom kurs hvor opplæringsplanen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Personell som selger eksplosiv vare skal være minst 18 år og ha fått nødvendig opplæring av den særskilt utpekte person.
 • Salg og utlevering av fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 27. til 31. desember, i handelslokale, over disk og av betjening.


Ansvarlig søker eller dennes stedfortreder må være fysisk til stede på salgsstedet i den tiden salget foregår.  

Krav til dokumentasjon

I forbindelse med behandling av søknader om salg og oppbevaring av fyrverkeri stilles det følgende krav til dokumentasjon:

 • Kompetansebevis for ansvarlig søker, evt dennes stedfortreder, og for salgspersonell.
 • Godkjent firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Branntekniske plantegninger av salgslokalet og lagerlokalet

Søknadsfrist

Virksomheter som ønsker å drive salg av fyrverkeri, må sende søknad om dette til brannsjefen innen 1. mai i salgsåret. Søknadene behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Søknad

Standard søknadsskjema er utarbeidet, og kan lastes ned fra nettsiden til Ålesund brannvesen.

Klage

Brannsjefen skal i sin myndighetsutøvelse henvise til klageadgang, jf forvaltningslovens bestemmelser.


Lovhenvisning

Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §2-1 til 2-11 og §9-1 til 9-7.

Se også

Lagring av eksplosiv vare

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119