Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fyrverkeribruk

Bruk og delvis erverv (anskaffelse) av fyrverkeri er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen.

 

Vilkår

Bruk av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler o.l. må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet.

  • Fyrverkeri i kl I til III kan erverves (anskaffes) uten tillatelse. Nevnte fyrverkeri kan bare ervervs fra virksomheter som har tillatelse til å drive salg/oppbevaring med fyrverkeri.
  • Fyrverkeri i kl IV kan kun erverves (anskaffes) etter tillatelse fra brannsjefen
  • Den som vil erverve eksplosiv vare må være over 18 år. Unntak fra denne regelen er: Fyrverkeri i kl 1a kan erverves fritt. Fyrverkeri i kl 1b kan erverves av person over 16 år.
  • Den som vil erverve fyrverkeri klasse IV må kunne dokumentere relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare.


Krav til dokumentasjon

I forbindelse med behandling av søknader om bruk og erverv fyrverkeri stilles det følgende krav til dokumentasjon: · Produktdokumentasjon av fyrverkeri i kl IV · Kompetansebevis for ansvarlig bruker av fyrverkeri i kl IV


Klage

Brannsjefen skal i sin myndighetsutøvelse henvise til klageadgang, jf forvaltningslovens bestemmelser.


Lovhenvisning

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §2-9 og §8-1 til 8-4. Bruk av fyrverkeri er også regulert i Politivedtekten for Ålesund kommune.

Se også

Lagring av eksplosiv vare

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119