Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Borgerlig vielse - bryllup

Vil dere gifte dere borgerlig i Ålesund?

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.

Ålesund kommune vil foreta vielser i Ålesund rådhus.

Før dere gifter dere

Dere må fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest før dere kan gifte dere. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder, og må sendes Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund, eller leveres på rådhuset senest to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Dato og tidspunkt for vielse

Ålesund bystyre vil i løpet av høsten 2017 vedta hvor og på hvilke ukedager kommunen skal tilby vielser. Det vil da bli mulig å bestille tid her.

Pris

Borgerlig viels er gratis.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt e-post til , eller ring sentralbordet telefon 70 16 20 00.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119