Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hvordan inngå ekteskap på rådhuset

Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vigselsmyndighet fra tingrettene til kommunene. 

Ålesund kommune foretar vigsler på rådhuset fredager kl. 11.00 – 14.00, bortsett fra på røde dager og inneklemte dager. Dersom brudeparet har et ønske som fraviker hovedregelen, må det avtales særskilt.

Kostnader

Tjenesten er i utgangspunktet gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Vilkåret for at det skal være gratis er at de som skal gifte seg ikke har spesielle ønsker om ekstra pynting, alternativt vigselssted, eller vigsel utenom ordinær arbeidstid. I slike tilfeller må kostnadsdekning avtales på forhånd.

Erklæring og attester

Før dere kan gifte dere, må dere sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester, fylles ut og sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. På egenerklæringen skriver dere datoen dere søker kommunen om, selv om det ikke er endelig avtalt.

Folkeregisteret vil sjekke om vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt. Dersom alt er i orden, vil folkeregisteret skrive ut en prøvingsattest. 

Folkeregisteret anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke mer enn fire måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid i folkeregisteret er minst to til tre uker.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Send prøvingsattest til kommunen

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, og vigselen må skje før utløpsdato. Original prøvingsattest og kopi av gyldig legitimasjon må legges i konvolutt og merkes «vigsel» før den sendes i posten til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund, eller leveres på Ålesund rådhus i Keiser Wilhelmsgate 11 senest to uker før vigselen. I stedet for å få prøvingsattesten sendt hjem, kan dere ved utfylling av skjemaene til folkeregisteret be dem om å sende originalattest direkte til kommunen.

Rett etter vielsen får dere en midlertidig vigselsattest fra den som er vigsler. Denne er kun symbolsk. Endelig og gyldig vigselsattest vil bli ettersendt til dere fra folkeregisteret.

Bestilling av tidspunkt

Først når kommunen har mottatt prøvingsattesten kan vigselen og detaljer avtales endelig. Ønske om dato, sammen med andre opplysninger, kan likevel legges inn allerede nå i dette elektroniske skjemaet.

Dere kan alternativt få skjemaet ved å kontakte servicetorget via , eller telefon 70 16 20 00.

Disse foretar vigsel i regi av Ålesund kommune

Ordfører og varaordfører er i ekteskapsloven gitt vigselsrett. Ålesund bystyre har i tillegg gitt vigselsrett til syv andre ledere. Her er alle som har vigselsmyndighet:

  • Ordfører Eva Vinje Aurdal
  • Varaordfører Tore Johan Øvstebø
  • Rådmann/prosjektleder Astrid Jartrud Eidsvik
  • Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal
  • Kommunalsjef Anne Mette Liavaag
  • Kultursjef Oskar Skulstad
  • Bysekretær Irene Kalstad Aase
  • Bystyrerepresentant Sindre Nakken
  • Advokat Kristin Otterlei

Legitimasjon

Legitimasjon vises fram på vigselsdagen før selve seremonien starter. Vi godtar gyldig pass, eller norske førerkort og norske bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Frammøte i god tid

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Språk

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Påsetting av ringer

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Musikk eller dikt

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må dere selv organisere. Gi beskjed på forhånd om dere ønsker dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Til hver vigsel er det satt av totalt 25 minutter for gjennomføring av seremonien, signering og fotografering.

Vigselstekst

Her finner dere vigselsformularet som vigsler leser opp.

Lokalet

Foreløpig brukes Formannskapssalen i 11. etg på rådhuset som lokale for vigsel. Her kan du se hvordan salen ser ut.

Formannskapssalen under vigsel

Formannskapssalen under vigsel

Første vigsel på rådhuset

Første vigsel på rådhuset

Borddekorasjon under vigsel

Borddekorasjon under vigsel

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119