Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Manntall

Manntall en oversikt over hvem som har stemmerett, altså den som har rett til å være med på å bestemme hvem som skal velges som medlem til en folkevalgt forsamling.

Det er egne manntall for de ulike valgene fordi den som har stemmerett i ett valg ikke automatisk har stemmerett i et annet valg. 

  • Stortingsvalg
  • Sametingsvalg
  • Kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • Valg til menighetsråd og bispedømmeråd
  • Lokale, rådgivende folkeavstemminger

Manntall for kommunestyre- og fylkestingvalget 2015

For å kunne stemme ved valget i Ålesund 2015, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet for Ålesund.

Disse har stemmerett


Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år kan du søke om å få bli innført i manntallet i den kommunen du bodde i på det tidspunktet du flyttet ut. Flytter du tilbake til landet etter 10 år, blir du ført inn i manntallet i den kommunen du flytter til.
Søknadsskjema for innføring i manntallet finner du på valg.no sine offisielle sider
Søknaden eller klage på feil eller mangler sendes til Ålesund kommune, Postboks 1521,
6025 Ålesund.

Manntallet blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget i Rådhuset i midten av juli.  Du kan også kontakte politisk sekretariat (valgsekretariatet) på
(tlf. - tlf 70 16 20 00) dersom du har spørsmål om manntallet eller andre ting rundt valget.

Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget i Rådhuset også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. Spørsmål om dette manntallet rettes direkte til Sametinget.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119