Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Forhåndsstemming

Ved valg til kommunestyre og fylkesting kan du forhåndsstemme i Norge fra og med 10. august til og med fredag 08.09.2017.

Informasjonen i denne artikkelen er fra valget 2015. Den vil bli oppdatert med informasjon for valget 2017.

Tidligstemmegivning

Du kan stemme fra 1. juli 2015 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.
I perioden 1. juli til og med 7. august må du da henvende deg til servicetorget på Rådhuset for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemmegivning

10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.
Oversikt over stemmestedene finner du på valglokaler.no

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Stemming hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller på forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme den siste uken før valget. For å søke kan du enten ringe oss på tlf 99416298 eller 94539927, eller send oss en e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Frist for å søke om hjemmestemming er torsdag 10. september.

Tider og steder for forhåndsstemming 2015

Sted

Tid

Ålesund rådhus, Servicetorget 10. august - 11. september:
Mandag-fredag: kl. 09.00-15.30
Lørdag 5. september: kl. 11.00-15.00
Moa Amfi Nord 10. august - 11. september:
Mandag - fredag: kl. 11.00-18.00
Lørdag 29. august og 5. september: kl 11.00-15.00
Ålesund sykehus  7. - 10. september:
Mandag-torsdag kl 11.00-16.00
Ellingsøy idrettshall 7. september kl 11.00-16.00
Høgskolen 3. og 4. september kl 10.00-14.00
Kiwi Flisnes 7. september kl 11.00-16.00
På 11 ulike helse- og sosialinstitusjoner    
Tid og sted blir kunngjort i egen annonse. Alle som ønsker kan møte opp og avgi stemme.

 

Om forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på.

Slik forhåndsstemmer du

  1. Møt opp i valglokalet
  2. Ha med legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdato og bilde, eksempel: pass, førerkort, bankkort) og eventuelt valgkort (ikke krav om å ha med valgkortet)
  3. Spør valgfunksjonæren om du lurer på noe
  4. Gå til valgavlukket
  5. Ta den listen du vil gi din stemme til (stemmesedelen) og gjør eventuell(e) retting(er)
  6. Brett stemmeseddelen sammen slik at listens navn og eventuelle endringer kommer på innsiden av bretten
  7. Gå til valgfunksjonæren og oppgi navn og vis fram legitimasjon
  8. Du holder fram stemmeseddelen med stempelfeltet opp slik at valgfunksjonæren kan stemple den
  9. Valgfunksjonæren sjekker om du står i manntallet. Står du i kommunens manntall krysser funksjonæren av i manntallet for avgitt stemme og du legger seddelen direkte i forseglet urne. Stemmegivningen er avslutta og du kan forlate lokalet
  10. Står du i en annen kommunes manntall får du utlevert en stemmeseddelkonvolutt. Du legger stemmeseddelen, etter at den er stempla, i konvolutten og limer den igjen. Valgfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagkonvolutt og limer konvolutten igjen. Du legger deretter konvolutten i en forsegla urne. Stemmegivningen er avslutta og du kan forlate lokalet. Konvolutten sendes til den kommunen hvor du er manntallsført
  11. Finnes du ikke i noe manntall eller du tidligere har avgitt forhåndsstemme, skjer det samme som er beskrevet i nr. 10. Konvolutten behandles senere av valgstyret som avgjør om stemmegivningen kan godkjennes

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119