Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Politiske saker og møter

Politiske saker

 Her kan du finne saker som skal eller har vært til behandling kommunestyret, formannskapet, samt komiteer og utvalg i Ålesund kommune.

Dokumentene er tilgjengelige for nedlasting for alle, dersom de ikke er unntatt offentligheten. Da oppgis i så fall hjemmelen for å unnta dokumentet.

møteplanen kan du finne politiske saker som behandles i de ulike folkevalgte organene. Du må vite hvilket organ som behandler saken og hvilken dato saken behandles for å finne de aktuelle papirene.

For eldre politiske saker, klikk her.

Politiske møter

Alle politiske møter – i kommunestyret, formannskapet og de ulike utvalgene – er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene.

Klagenemndens og kontrollutvalgets møter er lukket for publikum.

Møteplan

pdfPlanlagte møter for 2015

Web-tv

Se bystyret på webTV

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119