Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Om bydelsutvalgene

Bydelsutvalgene er initiativtaker til og talerør og lyttepost for saker innbyggerne og nærmiljøet i bydelen er opptatt av. Utvalgene er både et formelt og uformelt kontaktledd mellom innbyggerne og kommunens øvrige folkevalgte organer og mellom innbyggerne og kommunens administrasjon.

Myndighet og oppgaver

Bydelsutvalget har ingen myndighet, men bystyret kan gi det anledning til å avgjøre saker som gjelder bydelen - i første rekke nærmiljøtiltak. Oppgavene er først og fremst:

  • å legge til rette for og stimulere til økt medvirkning fra innbyggerne
  • å være høringsinstans for alle saker som vedrører bydelen
  • på eget initiativ ta opp alle saker som utvalget selv eller innbyggerne er opptatt av

Utvalget er ikke representant for brukerne av kommunens tjenester og kan derfor ikke engasjere seg i enkeltvedtak på vegne av disse, men skal likevel være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag.

Bydelsutvalgets leder eller en annen valgt av utvalget, har rett til å delta i bystyrets spørretime og å legge fram utvalgets saker for formannskapet og bystyrets komiteer i deres møter.

Bydelsutvalget får administrativ hjelp fra politisk sekretariat i kommunen.

Kom med innspill - ta kontakt

Har du spørsmål/innspill til bydelsutvalget ditt? Ta gjerne kontakt med lederen i utvalget.
eller til

Innbyggernes 5 minutter

Alle bydelsutvalgsmøtene starter med saken: "Innbyggernes 5 minutter". Da får innbyggerne i bydelen anledning til å si sin mening på møtet. Ytringen kan være til saker som allerede er kommet på sakskartet, eller annet som er relevant og som en ønsker å få belyst. De som møter får da talerett, men ikke forslag- og stemmerett.

pdfGrenser_-_Bydelsutvalg_2015_2019.pdf

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119