Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Individuell plan

Koordinator/primærkontakt og Individuell plan er viktige virkemidler for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.Dette gjelder særlig for den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med den enkelte bruker, slik at den enkelte brukers ressurser, ønsker og behov kommer tydelig til utrykk.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119