Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Individuell plan

Koordinator/primærkontakt og Individuell plan er viktige virkemidler for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.Dette gjelder særlig for den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med den enkelte bruker, slik at den enkelte brukers ressurser, ønsker og behov kommer tydelig til utrykk.

 

Skriv ut

Pasientklage

Brukere, deres pårørende, verge eller annen person som ut fra sin kontakt med den enkelte bruker må anses å kunne representere denne, har anledning til å klage på forhold ved tjenester utført av Ålesund kommune.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119