Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Økonomiske ytelser og støtteordninger

Det er en rekke ordninger der innbyggere har krav på eller kan søke på økonomiske ytelser. Disse betjenes hovedsaklig gjennom NAV.

Økonomisk rådgivning

Søk om og kontakt NAV sosial om økonomisk sosialhjelp. Se også våre råd i selvhjelpspakken.

Omsorgslønn

Har du omsorg for eldre eller funksjonshemmede som har et særlig tyngende omsorgsbehov, kan du søke om omsorgslønn.

Tilskudd til helse- og sosialformål

Lag og organisasjoner som løser helse- og sosialpolitiske oppgaver kan søk om tilskudd.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119