Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, bidra til et helsefremmende godt miljø og forebygge sykdom og skade.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen, og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Tjenesten består av helsesøster, lege og fysio- og ergoterapeut.

Hva kan Skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter Barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Ålesund er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til andre fagpersoner eller spesialisthelsetjeneste i samråd med foresatte.

Noen skoler tilbyr også samtalegrupper for elever med spesielle utfordringer eller uvaner. Det skjer i samarbeid med skolen. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119