Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Folkehelse

Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. En befolkning med god helse er et mål i seg selv og en av samfunnets viktigste ressurser. Satsing på folkehelsearbeid er en grunnleggende investering for et bedre liv og et bærekraftig samfunn.

Skriv ut

God Helse-programmet i Ålesund

Ålesund kommune ble med som partnerkommune innen God Helse-prosjektet i 2005. Målet vårt er å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneskene som bor her.

Skriv ut

Kosthold og ernæring

Ålesund kommune vektlegger kosthold, ernæring og tannhelse i for barn og unge. Et balansert kosthold vil kunne bidra til god helse og trivsel.

Skriv ut

Treningskontakt (støttekontakt)

Treningskontakter er støttekontakter som har gjennomgått et kurs med tema innenfor anatomi, motivasjon, rusproblematikk, psykiatri, treningslære og kosthold.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119