Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tall og statistikk fra Ålesund

Folketallsutvikling

Per 1. januar 2012 hadde Ålesund et innbyggertall på 44 416 personer.

I løpet av de to første kvartalene i 2012 hadde Ålesund kommune et fødselsoverskudd på til sammen 118 personer. I tillegg flyttet til sammen 1201 personer inn i kommunen, mens 988 personer flyttet ut av den. Dette resulterte i en nettoinnflytting på 213 personer.

Per 1. juli 2012 hadde innbyggertallet i Ålesund derfor steget til 44 747 personer.

Under følger en oversikt som viser folketallet fordelt etter bydelutvalg. Disse tallene er fra Statisk Sentralbyrå, og reflekterer befolkningstallet slik det var  1. januar 2012.
 

Bydel 

Folketall

Hessa og Skarbøvik
(Steinvågneset, Skarbøvika, Sævollen og Hessa)

3796

Aspøya   
(Skjerva, Steinvågen, Stohaugen, Skutvika, Brunholmen og Apotekertorget)

3348

Nørvøy
(Skansen, Verpingsvika, Kipervika, Storledbakken, Klipra,
Volsdalsvågen, Fjelltun, Volsdalen, Volsdalsberga,Nørve,
Fagerlia, Store-Nørve,Larsgård og Larsgårdsvågen)

9466

Nørvasund 
(Gåseid, Ratvik, Lerstadbakken, Bogneset, Hatlane,
Hatlevika og Åsestranda)

4547

Spjelkavik, Åse og Lerstad
(Nakken, Lerstad, Hatlaåsen, Åsehaugen, Åse, Åsemulen,
Furmyr, Breivika, Olsvika, Moa, Holen, Spjelkavika og
Spjelkaviknes)

12 476

Indre Borgund 
(Tørla-Humla, Vegsund, Blindheim, Myrland, Hatlehol og Emblem)    

8491

Ellingsøy        
(Hoff, Grimstad, Vik, øyene i Ellingsøyfjorden, Stokke,
Nes og Lorgja)

2292

Totalsum, befolkning 1.1.2012                               44 416

Grafene her viser folketallsutviklingen fra 1801 til 2012 og fremskriving.

fremskriving-av-folketall

   Vekst i folketallet i Ålesund mellom årene 2000 og 2012.

Folketallsutvikling_1900_19

Folketallsutvikling_1801_18

Bruker- og befolkningsundersøkelse

Bruker- og befolkningsundersøkelse for Ålesund kommune 2006 - 3 000 skjemaer ble utsendt, 865 svarte

Kostra-tall

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.

Ålesund har en rekke data liggende inne i KOSTRA og vi bruker tallene aktivt blant annet i forbindelse med utformingen av Budsjett og økonomiplanen vår.

Se også

Opprettede nøkkeltall og grunnlagstall  | KOSTRA

Rekorder fra Ålesund

 Dette er ment som en morsom sammenstilling av diverse rekorder - av internasjonalt omfang -  som Ålesund og Ålesundere har. send oss tips om Ålesundske rekorder.

Rekorder fra Ålesund

Hva

Beskrivelse

Art Nouveau – Verdens mest konsentrerte bebyggelse

Jugendbyen Ålesund:Innen en radius på 550 m ble det bygd ca 350 hus i stilarten Art Nouveau i tidsrommet 1904 – 1907.

Badmintonklubb
Kilde: Arne Leira og Ola Midtlid,

Ålesund Badmintonklubb stiftet i 1930 er Norges eldste klubb, og fortsatt i full aktivitet.

Barne- og ungdomsteater – Norges største kommunale

Jugendteateret:Utviklet seg fra Badet fritidsklubb i 1970-årene. Formelt etablert som kommunalt barne- og ungdomsteater i 1999, innlemmet i Ålesund kulturskole fra 1. januar 2004. De ca 150 aktørene er elever ved kulturskolen og medlemmer i teateret.

Billedhugging – Norges første profesjonelle kvinnelige billedhugger

Ambrosia Tønnesen:Født i Ålesund 1859. Bosatte seg i Bergen. Døde i 1948.

Bompengeinnkreving – Verdens første elektroniske system

Ålesund og Giske Tunnel- og bruselskap:Innførte som først i verden elektronisk brikke for innkreving av bompenger i 1987.

Bragder – Nordpolen
Verdens første kvinne

Cecilie Skog: Ålesundsjenta er den første kvinnen i verden som har vært på både Nordpolen, Sydpolen og Seven summits - de høyeste fjelltoppene på alle kontinenter. Rekorden var et faktum i april 2006. Fjellene er:
- 1999 -Aconcagua,6962 moh (Sør-Amerika)
- 2000 - Denali, 6194 moh (Nord-Amerika)
- 2003 - Elbrus, 5642 moh (Europa)
- 2004 - Kilimanjaro, 5895 moh (Afrika)
- 2004 - Mount Everest, 8850 moh (Asia)
- 2005 - Vinson, 4897 moh (Antarktis)
- 2006 - Kosciuszko, 2228 moh (Oceania)

Bragder - Polpunktet fra fastlandet uten hjelp og forsyninger

Cecilie Skog er den første kvinne i historien som har nådd polpunktet fra fastlandet. Ekspedisjonen til Nordpolen var strabasiøs. De brukte 48 dager og 22 timer på strekningen fra Canadas kyst mot Nordpolen. Dette er ny rekord på å gå til Nordpolen uten hjelp og etterforsyninger.

Brudeslep

Norges største brudeslep.

Bybrann – Norges mest omfattende i fredstid

Ålesundsbrannen:Startet ca 02:15 23. januar 1904 og varte til ca 18:00 samme dag. Om lag 850 hus brant ned og ca 10.000 mista hus og hjem og mesteparten av sitt jordiske gods. Én person omkom.

Byggverk - verdens største teltoskraper
Tips: Leif Hovde

1. august 1980 bygde 12. Ålesund KFUM-speidertropp verdens største teltoskraper under krinsleiren for KFUK- og KFUM-speiderne på Gjermundnes. En teltoskraper er et byggverk/tårn i flere etasjer, bygd av stokker og bakhunved, og surret sammen med tau. "Verdensrekordteltoskraperen" var i 3 etasjer og huset 100 speidere i en uke. Beboerne var 60 speidere fra 12. Ålesund KFUM-tropp og 40 fra 1st Peterhead Scout Group, gjester fra Ålesunds vennskapsby i Skottland.

Bygård – Norges smaleste

Kongens gate 10 B:
294 cm bred fasade over tre etasjer (noe breier bakover), er trolig Norges smaleste bygård (ikke smaleste hus). Bygd i 1905/06 av blikkenslager M Larsen. Tegnet av arkitekt Karl Norum.

Byvåpen – Norges første offisielt godkjente

Ålesund byvåpen:
Godkjent ved Kongelig resolusjon 1. mars 1898. Tegnet av Andreas Bloch (1860 – 1917). En rekke bysegl rundt om er eldre, men Ålesund har det eldste byvåpenet.

Dampfiskebåd - Verdens første
Kilde: Einar Gustavson,
Aalesunds Museum, supplert av Kaare Aasebø.

Verdens første fiskebåt med dampdrift, 1884. Konsul Joakim Anderssen: Anderssen (1829 - 1909) gjorde første forsøk i 1867, med "Erkenø", men lyktes ikke 100 % før i 1884. Da fikk han bygd D/S "Activ" ved Møhlenpris Verksted i Bergen. Med skipet "Activ" ble fiskefeltet "Activegga" oppdaget.
Ved århundreskiftet skal det ha vært cirka 40 dampfiskeskip på Sunnmøre.

Dory - Første i Norge
Kilde: Kaare Aasebø.

Innførte båttypen Dory til Ålesund og Norge 1876. Konsul Joakim Anderssen (1829 - 1909) var på verdensutstillingen i 1876. Her så han båttypen "Dory", og han innførte denne til Norge. Dette ble båttypen som dominerte de norske fiskeriene i lang tid.

Elektrisk varmeovn - Norges første
Kilde: Einar Gustafsson,
Aalesunds Museum.

Første norskprodusert, 1896. Elektroingeniør Arne Barmann. Produserte den første norske elektriske varmeovn. Ovnen var på 1.500 w. Paven beordra innkjøp av ovnen til Vatikanet.

Fabrikktråler - norges første
Tips: Trond Ellefsen.

Norges første fabrikktråler "Longva" ble sjøsatt i 1962 og kom fra Ålesund.

Fiskeriutstilling - Norges første
Kilde: Kaare Aasebø.

Ålesund arrangerte landets første fiskeriutstilling i 1864 . Byen fikk ros for sin innsats i fiskeriene og fiskeeksporten. Byen stod da som nr. 2 i klippfiskeksport og hadde gjort dampmedisintran til et anerkjent produkt. Det var bankfisket og damptranen som imponerte mest.

Fly - Norges første tomotors
Kilde: Kaare Aasebø.

To-motors flyet ble innkjøpt til Ålesund av fylkest første flyselskap. De aller første norske ordinære flyruter med to-motors fly ble gjennomført på strekningen Ålesund-Oslo tre ganger i uka.

Norgesmestre i ballidrett - Ålesunds første
Kilde: Kjetil Korsnes.

Damelaget til Ålesund Volleyballklubb ble første laget fra Ålesund som ble norgesmester i en ballidrett. Dette skjedde i 1976.
 
 
Fotball November 2009 vant Aafk Norgescupen i fotball.
Fotball John Arne Rise f. 1980 - Han er den som gjennom tidene har spilt flest kamper for det norske herrelandslaget per 2013. Han ble også nordmannen med flest spilte Premier League-kamper i februar 2013.
Fiskerihavn – Norges største

Ålesund havn: Norges største fiskerihavn. Norges tredje største containerhavn. Norges fjerde største eksporthavn.

Tall fra 2004: 14.369 anløp, 21.471.045 BT, 689.876 frakta biler på bilferjer, 1.176.756 passasjerer (ferjer, hurtigbåter, cruiseskip), 47 cruiseanløp med 31.265 passasjerer.

Grønlandsfisket - oppdaget fiskemengdene og startet fangst.
Kilde: Kaare Aasebø.

Skipper Johan Olsen gjenoppdaget fiskemengdene ved Vest-Grønland i 1911. I 1923 under kvalfangst, gjorde han prøver etter torsk og kveite, og konstaterte store mengder av begge slag. Han saltet ned, og viste frem fangsten da han kom hjem til Ålesund. Det praktiske resultatet var at Elias Blindheim rustet ut skonnerten "Faustina på Grønlandsfiske i 1924. Dette ble en vellykket tur, og den første til bred norsk tilslutning til Vest-Grønlandsfisket i 1925.

Klippfisk - verdens ledende
Kilde: Dagens Næringsliv 07.05.06.

Ålesund Entreprises Ltd. as er holdingselskap for eiendomsselskapet Brørene Jangaard as og fiskeriselskapet Jangaard Export as (eid av fam. Haagensen). Jangaard er Norges største eksportør av klippfisk og pr. 2006 størst i verdi på klippfisk.

Murtvang – Norges første bestemmelse

Bestemmelse i bygningsloven:
Bygningsloven fikk gjennom vedtak av 19. mai 1904 en bestemmelse om at det bare skulle bygges i mur i sentrale deler av byer. Bestemmelsen bygde på bygningsloven av 27. juli 1896 og ble utløst av Ålesundsbrannen.

Oljeraffineri - første i Norge for brukt olje.
Kilde Kjell Giske (sønn til Karl).

Karl Giske bygde det første oljeraffeneriet for brukt olje i Norge. Firmaet fikk navnet Raffinol AS. Leveransene kom fra busselskap og fiskeflåten. Etter raffineringen fikk kunden tilbake oljen. Anlegget var i Langhuset på Skjerva på Aspøya. Dette ble påstartet rett etter krigen – og var trolig i gang med full produksjon fra rundt 1947. Aksjeselskapet ble solgt til firmaet Reginol AS (som mest sannsynlig har firmanr. 2 i Norge).

Orienteringsløper Olav Lundanes fra Emblem og Ålesund ble Verdensmester i langdistanse orientering i Trondheim torsdag 12. august 2010. Han fikk også sitt tredje strake NM gull på under en måned i september 2010.

Pizza - Verdens største Grandiosa
Kilde: Stabburet

Matfestivalen, 2002:
Onsdag 28. august 2002, var 30 ansatte fra Stabburets produksjonsanlegg på Stranda i Møre og Romsdal i sving for å lage Norges og verdens største Grandiosa. Det greide de med glans. Rekordpizzaen ble på hele 62,7 kvadratmeter; 2,5 meter bred og 25,1 meter lang. Til verdens største Grandiosa går det med 130 kilo ost, 110 kilo saus, 80 kilo kjøtt, 30 kilo paprika og 275 kilo pizzabunn.

Sanitærforhold – Norges mest moderne by

Etter Ålesundsbrannen:
I 1907 – tre år etter den store bybrannen – framstod Ålesund som landets mest moderne by i forhold til antall boliger med innlagt vann og strøm, og antall bad per innbygger.

Sankthansbål – Europas høyeste og største
* rettet av Sunmørsposten:

Skjervabålet: Skjervabålet i Skutvika er verdens høyeste bål pr. 2006 på hele 37,84 meter - bygd i 1993. Samme år var også det tradisjonsrike Slinningsbålet målt til 35 m høyde.

Ski Mona Løseth tok VM-gull i storslalåm junior i februar 2010.

Telefon – Norges første
Ekstra detaljer v/Kaare Aasebø.

Konsul Joakim Anderssen: Anderssen (1829 – 1909) kjøpte en telefon på verdensutstillinga i Philadelphia i 1876 direkte av Alexander G. Bell. Dette hendte samme året som Bell fant opp nyheten. Telefonen ble montert for kommunikasjon mellom Anderssen sitt firma og hans private hjem i 1876 (i Skaret). Første samtale foregikk mellom far og sønn. Den historiske samtalen skjedde fire år før telefonen offisielt kom til Norge.

Torskefiske – Verdens eneste i en byfjord

Borgundfjordfisket:Fiske – i uminnelige tider – etter vårgytende torsk, både skrei og kyst- og fjordtorsk. Et slags Lofotfiske i miniatyr fra Kyndelsmess (2. februar) til påske.

Tran - Norges første medisintran
Kilde: Kaare Aasebø.

Medisintran av apoteker Møller fra 1850-årene: Dette var landets første medisintran. Tranene ble laget gjennom smelting i vannbad. Ålesund fikk der etter et godt grep på framstillingen og eksproten av tran de neste årene.

Undersjøisk tunnelsamband – Verdens lengste og dypeste

Ålesundstunnelene:Ålesund og Giske tunnel- og bruselskap åpna i 1987 Verdens lengste og dypeste undersjøisk tunnelsamband: Ålesund - Ellingsøy 3.481 m lang og 140 m dyp, Ellingsøy – Valderøy 4.176 m lang og 137 m dyp, og Giske – Godøy 3.835 m lang og 155 m dyp. Rekorden er senere slått flere ganger.

Vannklosett – Norges foregangskommune

Gjenoppbygging: Etter Ålesundsbrannen ble ikke bare nye hus reist. Også anleggene under bakken ble fornyet og utviklet til det mest moderne på den tiden.

Øyer

Aspøya Norges tettest befolkede øy: Del av gamle Ålesund sentrum, ligger vest for Ålesundet.
Det er ikke bekreftet, men Ålesund går for at her er det mest folk på minst plass med: 685 daa og 3.103 innbyggere (01.01.2005) som gir 4.530 innbyggere per km2. (Hele Ålesund: ca 420 innbyggere per km2).

Åttring (Sunnmørsåttring)

Norges eneste bevarte og originale Sunnmørsåttring har tilhold på Sunnmøre Museum. Den ble bygd i Bjørkedalen og kom i Ålesund Mueums eie i 1911. Den står nå lagret på magasin på Båthuset på Korsahaugen og har snart jubileum.

Ålesundsrekorder

Beskrivelse

Bil (buss) - Sunnmøres første.
Kilde: Kaare Aasebø.
Vognmand Ole Wasstrand kjøpte en liten buss i 1908.

Damprutebåd - Sunnmøres første
Kilde: Kaare Aasebø.

Rutebåt - hjuldamperen "Sundmør", 1857. Konsul Joakim Anderssen: Anderssen (1829 - 1909) var en av de som stod i spissen da Ålesund og Møre og Romsdal fikk den aller første dampbåt for rutetrafikk med D/S Søndmør, høsten 1857. Kaptein Tønnesen ombord var far til billedhugger Ambrosia Tønnesen (se lenger oppe). Aker Mek. Verksted i Christiania bygde i 1855 DampHjulbåtfergen D/S "Drafn" til Drammenvassdragen. Den stakk noen centimeter for dypt, ble levert tilbake og ble til Hjulbåtene "Søndmør" og "Romsdal". Ombyggingen ble så omfattende at de fikk egne byggnr. Første tur for "Søndmør" gikk til Geiranger i desember 1857.

Egebergs Ærespris av en Ålsunder
Kilde: Arne Leira.

Idrettsmannen Fridthjof Bergheim 1893-1962. Var norgesmester i turn to ganger og landslagsdeltaker i høydehopp. For sin allsidighet fikk han æresprisen i 1931 som nummer 8 i landet. Premiesamlingen ble overrakt Aalesunds Turnforening i 1962.

Forening - byens eldste

Aalesunds Handelsforening:
Stiftet 1847.

Fly - første landing
Kilde: Kaare Aasebø
(justert tekst des.2009).

Det første flyet som landet i Ålesund var  et dobbeldekker sjøfly som landet på Aspøyvågen 27. mai 1920.Flyet var et tysk bygd fly av typen Friedrichafen FF.49c, innkjøpt av et Firma i Bergen. Eier Sardinfabrikken Phoenix Packing Company, Laksevaag i Bergen. Derfor var det påmalt PHOENIX på flyskroget. Det var registrert i Norge som N3.

Fly - første i rutetrafikk
Kilde: Kaare Aasebø.

Kystruta (Vestlandsruta) Bergen og Trondhjem. Cirka 1935. Denne sjøflyruta var kun for sommerhalvåret og i lengre perioder var den også nedlagt. Det var ikke flyforbindelser fra 1940 og frem til 1948. Flyet landa på Aspøyøvågen og passasjerene ble fakta med båt til Kiperviktorget, der de gikk opp sjøtrappa fra ei flytebrygge.

Flyselskap - første i byen
Kilde: Kaare Aasebø.

A/S Flytransport 1948. Dette var et fylkesdekkende selskap som også var det første i Møre og Romsdal. Selskapet hadde base på Sørneset.
Det var flyginger tre ganger i uka fra Ålesund-Kristiansund-Molde til Oslo og retur samme dagene.

Fotografi - eldste flyfoto
Kilde: Kaare Aasebø.

Fra 1929 finnes det via bl.a. boka til Johan Ottesen "Tida Flyr" flyfotografi fra Ålesund fra sommeren 1929. I alt 10 motiv ble den gangen til postkort.

Fotografi - eldste i byen
Kilde: Kaare Aasebø.

Fotografiet er mest sannsynlig fra 1858 eller opp mot 1860. Det blir omtalt som byens eldste "Prospekt".

Friidrett

Narve Hoff - kongepokalvinner. Har vunnet NM i spyd to ganger og deltok i EM i 1986. Fikk kongepokalen 16. august 1987 for et kast på 78,54 meter (norsk rekord).

Gate - lengst i byen

Borgundvegen med sine mer enn 800 nr. er byens lengste og sannsynligvis også en av de lengste i landet.

Helikopter - første eide i byen
Kilde: Kaare Aasebø.

Mørefly AS. Var det første helikopterselskapet i byen og de eide også det første ålesundske helikopteret.

Idrett - raskest opp trappene til Fjellstua

Henrik Christiansen 1. september 2007. Trappene opp til Fjellstua 2.28,61.

Medaljer - mest dekorerte kvinne
Kilde artikler Sunnmørsposten 1987 og 1962. Tips fra Arne Leira.

Margit Johnsen Godø f. 1913 - d. 1987. Har blant annet fått Ulabrandt-statuetten, British Empire Medal og St.Olavs Medalje (vår nest høyeste krigsdekorasjon i 1945). For sin innsats da hun som eneste kvinne var mannskap på m.s. Talabot som deltok i "selvmordskonvoien" til Malta våren 1942. Bare to av båtene kom fram. Før dette ble hun alt i jun 1940 torpedert om bord i m.s. "Tudor". Hun seilte både på Atlanterhavet, Middelhavet og "Det fjerne østen". Hun fortsatte å seile også etter krigen, frem til omkring 1960.

Postmester - byens første
Kilde: Kaare Aasebø.

Peder Olson Tonning f. 1782 -d. 1839 fra Stryn. Borgensund Postcointor skiftet navn til Aalesunds Postcontoir og slik ble han fra 10. januar 1826 den første postmesteren i Ålesund Ladested.
Ordfører fra 1838 til 1839 i ladestedet Ålesund.

Postkontor og postmester i ladestedet Aalesund
Kilde: Kaare Aasebø.

Byens første var i Steinvågneset fra 1812.

Ålesund fikk allerede i 1793 status som ladested, dog med såkalte innskrenkede ladestedsrettigheter. Den 10. september 1824 fikk Ålesund fulle losse- og ladestedsrettigheter, og "stedet" Ålesund ble utvidet til å omfatte Steinvågneset.

Fra 1826 fikk det ved Kongelig resolusjon navnet "Aalesunds postkontor". Postmester fra 1812 til 1839 var Peder Olson Tonning. Han hadde denne rollen i tilknytning til sin handelsvirksomhet ved Steinvågen. Han var dermed byens første postmester.

Andre ressurser

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119