Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ålesund kommunale eiendom KF

Om foretaket

Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE) er Ålesund kommunes eiendomsforetak og står som eier av Ålesund
kommunes totale eiendomsmasse.

Foretaket har som formål å forestå en forretningsmessig og kostandseffektiv eiendomsforvaltning noe som
innebærer ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens eiendomsmasse og ubebygde arealer, herunder
drift, vedlikehold, rehabilitering, utbygging, utleie og innleie, kjøp og salg.

Eiendomsforetaket representerer Ålesund kommune ved utvikling av nye byggeprosjekter gjennom prosjekt-
ledelse og byggherrefunksjon, og ved tilrettelegging av nye bolig- og industriområder.

Eiendomsmassen er på totalt 280.000 m2 og er sammensatt av boliger, sykehjem, skoler, barnehager, kultur-
og idrettsbygg med mer. Samlet forsikringsverdi er på ca. kr. 6 mrd. For 2016 er driftsbudsjettet kr. 266 mill.
og investeringsbudsjettet kr. 214 mill.

Eiendomsforetaket administrerer også Husbankens personrettede låne- og tilskuddsordninger som startlån, boligtilskudd til etablering og tilpasning og Husbankens bostøtte. Utleie, drift og forvaltning av kommunale
boliger er også tillagt eiendomsforetaket.

Organisasjon


Eiendomsforetaket ble opprettet 1.januar 2004 og har pr. 1. november 2017 - 23 ansatte i et bredt faglig miljø med sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og medarbeidere innenfor økonomiske og merkantile fag.

Organisasjonsplan med tilhørende funksjonsfordeling for Ålesund kommunele eiendom KF, slik det ble vedtatt under styresak 15/2003.

 

orgkart eiendomsforetaket

 

Styret


Eiendomsforetakets styre har 8 faste medlemmer, alle med personlig varamedlem. Av styrets medlemmer er
fem oppnevnt av bystyret, to er oppnevnt av rådmannen som representanterfor brukerne/leietakerne, samt at
ett styremedlem er representant for de ansatte i foretaket.

For valgperioden 2016 –2019 har styret slik sammensetning:

MEDLEMMER

PERSONLIGE VARAMEDLEMMER

Politisk valgte:

Henriette Bryn (Ap), leder 
Terje Tvedt (H), nestleder   
Anne Kristin Bryne (Ap)
Asle Grimstad (Krf) 
Atle Istad (Frp)

Brukerrepresentanter:
Ole Kristian Arntsen                
Anne Ferstad Aasen

Ansatte representant:
Birger Hjelle

 

Sindre Nakken (Ap)
Runar Paulsen (H)
Eli Støylen Brandal (Ap)
Ingrid Svendsen (Krf)
Hanne Søvik (Frp)


Oda Ødegaard Revheim
Arne Sunde


Marthe Flem Honningdalnes 

 

 

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgt. 11
  • E-post:

Kontakt

  • Leder: Bjørnar Helland
  • Telefon: Daglig leder: 70 16 22 33

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119