Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h
  • Hjem
  • Kommunedelplan for kultur 2017-2025 – høringsutkast

Kommunedelplan for kultur 2017-2025 – høringsutkast

31
jul
2017
Kommunedelplan for kultur 2017-2025 – høringsutkast

00:00

(Lagre i kalender)

Ålesund rådhusPlan- og byggesakutvalget har i møte 16.5.2017 vedtatt å legge kommunedelplanfor kultur 2017-2025 ut til offentlig ettersyn.


Høringsutkastet gir en status for gjennomføring av sentrale tiltak i den forrige kulturplanen; «Kultur til tusen»,

og beskrivelse av status, mål og tiltak for den nye planperioden.

Høringsutkast og sakspapirer er tilgjengelig på servicetorget og på kommunens internettsider i perioden

24.5.- 31.7.2017.  Eventuelle merknader sendes på e-post til eller som

brev til Ålesund kommune innen 31.7.2017.

 Frister    |    Ålesund rådhus


 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119