Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h
  • Hjem
  • Ålesund kommunes feriefond

Ålesund kommunes feriefond

20
mai
2017
Ålesund kommunes feriefond

00:00

(Lagre i kalender)

Ålesund rådhusFondet er opprettet for barn og ungdom under 21 år, hjemmehørende i Ålesund kommune og som har et særlig behov for ferie- og fritidstilbud.


Tildeling fra fondet kan gjøres til barn og ungdom som er psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede eller miljøtruet/vanskeligstilt. Søknad kan fremmes av enkeltpersoner.

Søknadsskjema og informasjon ligger på kommunens internettsider eller fås ved henvendelse til Servicetorget, 1. et. Rådhuset.

Søknad sendes til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund.

Søknadsfrist: 20. 05. 2017

 Frister    |    Ålesund rådhus


 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119