Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ålesunds første torghage

Kiperviktorget sommer2018 visjonDet blir storforandringer for Kiperviktorget i sommer når vi og Bypatrioten Ålesund samarbeider og etablerer en midlertidig torghage fra juni til september!

Lørdag 23. juni skal torghagen åpnes. Følg arbeidet på Facebook.

Her håper vi at flere vil se mulighetene med et fleksibelt og kreativt byrom!

Det blir europaller og plantekasser bygd i ulike kombinasjoner med benker og innslag av grønne elementer. Det skal tilrettelegge for opphold og aktivitet på et ellers utdatert torg. Disse lager en oppholdsplass midt på torget, men uten å begrense arealet. Vi håper dette gir positive ringvirkninger både for det permanente næringslivet i området, men også for torghandlere og folk i byen.

Spleiselag

Denne flotte plassen er finansiert med sponsormidler fra næringslivet! Det synes vi setter et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid som i lang tid har vært et gjennomgående tema på konferanser som The North West og sentrumsutviklingsdebatten i Ålesund.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119