Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Søk om støtte til drift av barnehage på Ellingsøy

Barnehage web

Det skal bygges ny barnehage på Ellingsøy lokalisert til Stokke skolekrets. Barnehagen skal eies og drives privat, og interesserte drivere kan nå søke om offentlig tilskudd til drift av privat barnehage. 

Ved vurdering av søknadene vil det i tillegg til lovfestede krav særlig legges vekt på innvendig planløsning, uteområde, beliggenhet og barnehagehagens vedtekter.

Kommunen vil avgjøre tildeling av offentlig tilskudd ut fra en samlet helhetsvurdering.

Søknadsfrist 23. mai 2018.

Før en barnehage settes i drift, må den godkjennes av Ålesund kommune. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet.

Ved spørsmål kontakt rådgiver Astrid Ous Larsen, Ålesund kommune, 70162818 / 41442559 eller send en e-post.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119