Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 16. januar

Formannskapet foto MaritBrunstad
Orientering rundt Bingsa og Bypakke Ålesund, revisjon av trafikksikkerhetsplan, kommunale vigsler og seremonirom er blant sakene når formannskapet møtes 16. januar kl. 09.30.

Formannskapet har flyttet starttidspunkt for møtene sine frem til kl. 09.30. Fast møtested er i 11. etg på Ålesund rådhus, formannskapssalen. Først i møtet vil kommunalsjef Ronny Frekhaug gi en orientering til formannskapet om status for Bingsa Næring, og status for Bypakke Ålesund. Dette er blant sakene som skal diskuteres:

Revisjon av trafikksikkerhetsplan

For å få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak fra Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylke må kommunen legge en kommunal trafikksikkerhetsplan (tiltaksplan) til grunn for søknaden. Gjennom revideringen har det vært omfattende registrering av trafikksikkerheten langs skole- og fritidsveger i alle skolekretsene og bydelene.  Det foreslås at handlingsplanen skal legges til grunn for det videre trafikksikkerhetsarbeidet.  På bakgrunn av undersøkelser og faglig vurdering er det kommet frem til tiltak som er mulig å gjennomføre i den neste planperioden (satt til 8 år).

Kommunale vigsler – priser

Rådmannen foreslår priser for kommunale vigsler der minst en person er bosatt i Ålesund kommune/ nye Ålesund kommune.  Vigsler på rådhuset skal etter loven være gratis for innbyggere innenfor det vanlige tilbudet om tid og sted. Utenom dette kan det kreves kostnadsdekning. Det foreslås kr 2 000,- som pris for vigsler på rådhuset utenom kontortiden. For vigsler andre steder i kontortida foreslås 3 000 kroner, mens vigsler andre steder utenom kontortida til 4 000 kroner.

For par der begge er bosatt i en annen kommune enn Ålesund/ nye Ålesund foreslås det andre priser.

Seremonirom – avtale om lokaler

Et eget utvalg har på oppdrag fra bystyret utredet forslaget til er livssynsnøytralt seremonirom. Et seremonirom i Ålesund kommune skal kunne brukes til gravferder for person som ikke har tilgang til lokaler. I tillegg har også kommunen fra 01.01.2018 ansvar for borgerlige vigsler. Ålesund må ta høyde for minimum 150 vigsler og 25 gravferder i året.  

Ordningen i Ålesund kommune skal sikre at brukerne ved gravferder og vigsler får tilgang til gratis kommunale lokaler. I et seremonirom kan man også holde offentlige minnemarkeringer.
 
Utvalget har kartlagt aktuelle lokaler og foreslår at det inngås forhandlinger med Avholdshjemmet om leie av lokaler.  I første etasje kan man kombinere seremonirom, vigselsrom, møterom og kantine drevet av Flyktning. Det er sitteplasser til 220 personer. Det er ikke inngått formelle samtaler om pris, men det er antydet en pris på kr 20 000 per mnd for leie av lokalene i 1. etg på Avholdshjemmet.

Rådmannen slutter seg til utvalgets innstilling om å inngå avtale med Avholdshjemmet om leie av lokaler.

Mer informasjon

Alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk – Møteplan – Formannskapet og dagens dato. Møtet har nytt møtetidspunkt og starter kl. 09.30 i formannskapssalen i 11. etg på Ålesund rådhus. Møtet er åpent for publikum.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119