Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Møt medarbeiderne

Sjekk inn 2017 er ei litt annerledes jobbmesse. Målet er å få kompetansen og arbeidskraften vi trenger hjem igjen til regionen vår - og hvorfor da ikke jobbe i kommunen? I denne artikkelserien får dere møte flere spennende medarbeidere.

 

 

 • Linn Kristine Kvammen
 • Ingrid Festø
 • Michael Werner
 • Linn Kristine Kvammen
 • Ingrid Festø
 • Michael Werner
 • Linn Kristine Kvammen

  Navn: Linn Kristin Kvamme

  Alder: 25 år

  Bosatt: Aspøya, Ålesund kommune

  Jobber som: Prosjektkoordinator for byrom og byutvikling i Ålesund kommune

  fortell oss litt om utdannelsen din og jobben din?

  Jeg studerte bygd miljø med hovedemnene arkitektur og visuell kommunikasjon ved Malmö Högskola i Sverige. Der fokuserte vi mye på rommet mellom bygningene og det sosiale aspektet som følger med arkitektur og byutvikling. Både i form av medvirkning og typisk bottom-up prosjekter, men også med ulike kommunikasjonsmetoder som grafisk design og gjennom aktiviteter og opplevelser.  

  Jobben min er spennende, utfordrende, kreativ, allsidig, relevant og lærerik. Jeg er ansatt som prosjektkoordinator for byrom og byutvikling og er så heldig at jeg får lov til å være med å forme arbeidshverdagen min. Selv om jeg trives godt foran dataskjermen med konseptuelle skisser, bildebehandling eller tekstproduksjon, så er det de dagene med møter og samarbeid som gir meg mest, og som er grunnen til at jeg trives så godt som jeg gjør.

  hvorfor valgte du å jobbe i kommunen?

  Å jobbe i en kommune handler mye om å kunne samarbeide på tvers av fagfelt. Det handler om å gi og ta og det å klare å se helheten opp mot det langsiktige målet. Jeg vet hva jeg er god på, men jeg er også fullt klar over at det også er mange andre som er gode. En av grunnene til at jeg valgte å jobbe i kommunen gjenspeiler nettopp det, at man som styrende organ sitter med mye kompetanse internt, men at samspillet utad og med eksterne aktører likevel er avgjørende for fremdriften.

  Hva er det beste med kommunen du jobber i?

  Det beste med å jobbe i Ålesund kommune er de varierte arbeidsoppgavene og det at jeg får brukt utdannelsen min og den kompetansen jeg har opparbeida meg fra tidligere jobber. Som sørlandsjente på Vestlandet har jeg fått en ny begrepsdefinisjon på vær og vind, men utover det er Ålesund en fantastisk flott by med sjarm og karakter. En liten by med storbykvaliteter, akkurat sånn jeg liker det! 

   

  Vil du jobbe hos oss? Se ledige stillinger hos Ålesund kommune kommune her.

  Vil du vite mer om jobbmulighetene i de andre kommunene i regionen? Sjekk inn på Campus Ålesund 28. desember, til den litt annerledes jobbmessa.

 • Ingrid Festø

  Navn: Ingrid Festø

  Alder: 25 år

  Bosted: Nørve, Ålesund kommune

  Jobber som: Ergoterapaut i Giske kommune

  Hvordan er jobben din i Giske kommune?

  Som ergoterapeut i Giske kommune arbeidar eg mykje med kvardagsrehabilitering, der vi er eit tverrfagleg team beståande av fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar og hjelpepleiar. Vi reiser ut i heimane til brukarar med ulike problemstillingar. I dette arbeidet er eg med på å utføre førebyggande og rehabiliterande tiltak i form av opptrening av fysisk funksjon og tilrettelegging av heimen. Vi jobbar ut ifrå mål som brukarane sjølv har sett seg, og følgjer opp for at dei skal meistre det som er viktig for dei i kvardagen.

  Eg er også med i eit prosjekt som går ut på å implementere velferdsteknologiske løysingar i helsetenesta i kommuna. Vi testar ut ulike løysingar som kan bidra til å møte dei utfordringane som helsetenestane vil møte når andelen av eldre i befolkninga aukar. Vi testar ut løysingar som kan gjere det enklare og tryggare for eldre å bu heime, sjølv om ein til dømes har ein begynnande demens, eller er redd for å dette når ein står opp om natta.

  Ein annan del av jobben min er å kartlegge behov for, søke på og tilpasse hjelpemiddel. Her jobbar eg med brukarar i ulike alderar, og med ulike problemstillingar.

  hvorfor valgte du å jobbe i kommunen?

  Det er generelt ganske få stillingar som ergoterapeut i Noreg. Som nyutdanna var eg difor svært heldig som fekk stilling som ergoterapeut i heimtraktene på Sunnmøre. Det å jobbe i kommuna er ein god start som nyutdanna då ein får testa seg i arbeid med ulike aldersgrupper, ulike typar oppgåver, og får difor variert erfaring. Eg vil gjerne ta enten vidareutdanning eller relevante kurs for å styrke og spisse kompetansa mi. Det å jobbe i kommuna har vore ein god start for å finne ut av kva eg ynskjer å arbeide vidare med innan faget mitt.

  Hva er det beste med kommunen din?

  Giske kommune har eit sterkt fokus på endring og innovasjon. Det er ei kommune som vert meir og meir attraktiv for tilflyttarar, og det merkast i den grad at eg som tilsett i kommuna opplev arbeidsplassen min som framoverlent og open for å prøve nye ting. Kommuna er på «hugget» og er ivrig på å sette i gang med spennande prosjekt.
  I tillegg er eg veldig heldig med kollegiet mitt i ergo- og fysioterapitenesta. Eg har alltid nokon å «spele ball med» dersom eg er usikker på noko, og eg føler at eg vert sett pris på både som fagperson og som den Ingriden eg er!

   

  Vil du jobbe hos oss? Se ledige stillinger hos Giske kommune her.

  Vil du vite mer om jobbmulighetene i de andre kommunene i regionen? Sjekk inn på Campus Ålesund 28. desember, til den litt annerledes jobbmessa.

 • Michael Werner

  Navn: Michael Werner

  Alder: 37 år

  Bosatt: Lande, Ørskog kommune

  Jobber som: Feier og brannkonstabel i Ørskog kommune

  Hvordan er jobben din i ørskog kommune?

  Har en bachelor innen shipping og logistikk og grunn utdanning fra Norges brannskole. Som feiar og brannkonstabel har jeg stort ansvar og stor frihet. Arbeidet er variert og spennende. Jeg treffer mange mennesker samtidig som jeg jobber med systemer – det er en utrolig interessant arbeidshverdag her! Jeg trives veldig godt i dette arbeidsmiljøet.

  Har du noen konkrete eksempler fra arbeidsdagen?

  Mye av tiden bruker jeg på forebyggende rettede tiltak.Jeg kan også nevne et fellesprosjekt med nabokommunene hvor vi jobber med revisjon av lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

  Hvorfor valgte du å jobbe i kommunen?

  Tenk kommunen! De som prøver seg i kommunesektoren opplever stort sett svært varierte og meningsfulle dager. Jeg har ikke hatt en eneste kjedelig dag i kommunesektoren.. Kommunene er så store bedrifter  at det er et hav av muligheter i dem. En liten kommune kan tilby større bredde, og brattere læringskurve, enn en stor. Hvis du tør ta utfordringen, kan du lære mye.

  Hva er det beste med kommunen du jobber i?

  Gode arbeidskollegaer er flott. Det er også ryddig her i forhold til arbeidstider. I tillegg har jeg kort vei til arbeid. Her fikk jeg anledning til å være med på å bygge opp en helt ny arbeidsplass. Det har vært utrolig spennende og lærerikt! Jeg har mange varierte arbeidsoppgaver og treffer mange hyggelige mennesker hver dag. Jeg liker at det skjer noe rundt meg hele tiden og kunne aldri ha jobbet alene på et kontor.

   

  Vil du jobbe hos oss? Se ledige stillinger hos Ørskog kommune her.

  Vil du vite mer om jobbmulighetene i de andre kommunene i regionen? Sjekk inn på Campus Ålesund 28. desember, til den litt annerledes jobbmessa.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119