Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Enstemmig tilråding om rådmann

formannskapet cls 291117 Formannskapet i Ålesund innstilte enstemmig på at Liv Stette blir rådmann i Ålesund frem til 31.januar 2019. Bystyret avgjør saken i kveld.

 

Formannskapet møttes til et ekstraordinært møte onsdag 29. november for å behandle tilsettingsutvalgets innstilling.

Formannskapets tilråding følger utvalgets og mener at det er mest hensiktsmessig at rådmannsfunksjonen i Ålesund kommune ivaretas gjennom en intern løsning og tilsetting for perioden ut 2019. Formannskapet mener det vil gi en nødvendig, sikker og tidlig ivaretakelse av rådmannsfunksjonen når nåværende rådmann, Astrid Eidsvik blir prosjektleder og rådmann for nye Ålesund.

Formannskapet tilrår at bystyret tilsetter kommunalsjef Liv Stette i en tidsavgrensa periode fra 1. januar 2018 til og med 31. januar 2019 og at tilsettingsutvalget får fullmakt til å inngå arbeidsavtale med endelige betingelser.

Tilsettingsutvalget består av ordfører Eva Vinje Aurdal, Øystein Tvedt (H), Geir Stenseth, representant for ansatte Ståle E. Ræstad og personal- og organisasjonssjef Roar Reiten (sekretær for utvalget).

Les mer:

Om Liv Stette


Liv Stette har utdanningsbakgrunn som Cand. mag, var personalsjef i Ålesund fra 1987 til 2005, og ble tilsatt som kommunalsjef i 2006.

Fra 2006 til 2014 var hun kommunalsjef med ansvar for ytre bydel, herunder en tredjedel av kommunens virksomheter fordelt på alle virksomhetsområder. Hun hadde da også ansvar for stabsområdet fag og forvaltning.

Fra omorganiseringen i 2015 har hun vært kommunalsjef med spesielt ansvar for Helse og velferd, og med de virksomhetene som hører inn under det området.

Saken avgjøres endelig av bystyret 30. november.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119