Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Søk tilskudd til åpne møteplasser

biljard

Frivillige lag, organisasjoner eller du som ildsjel kan nå søke midler av Bufdir, til å gi barn og unge en god fritid. Søknadsfristen er 20. januar.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom.

Hva kan jeg søke tilskudd til?

Ved å for eksempel bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i Ålesund kommune.

Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår.

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Hvor kan jeg søke?

Søknadsfrist er 20. januar 2017. Det søkes om tilskudd i Bufdirs søknadsportal. For mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du kan søke: www.bufdir.no

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119