Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hvordan skal vi ta vare på hverandre?

familie omsorgsplanenFagplanen for omsorgstjenestene er nå ute på høring. Planen skal gi retninger frem til 2025 på hvordan kommunen skal ta vare på deg som innbygger - fra vugge til grav.

Helse- og omsorgstjenestene står overfor store oppgaver i fremtiden. Befolkningen i Ålesund kommune vil øke og befolkningssammensetningen forandres. 

Nye behov oppstår hos innbyggerne og krav til kvalitet og omfang på velferdstjenestene øker.

- I fremtiden skal kommunen yte tjenester til flere innbyggere med knappere ressurser og færre yrkesaktive, sammenlignet med dagens situasjon, står det skrevet i utkastet til den nye Omsorgsplanen.

Kort om planen

Planen for levedyktige omsorgstjenester skal vare fra 2018 til 2025. Den omtaler at det må satses mer på forebyggende og helsefremmende tiltak, slik at flest mulig kan mestre egen hverdag og bo hjemme lengst mulig.

Etter 2020 er Ålesund en del av en større kommune, og ny omsorgsplan kan derfor komme før utløpet av planperioden.

Si din mening

Ålesund kommune oppfordrer deg til å si din mening gjennom høringsuttalelse før bystyret skal gjøre sitt endelige vedtak.

Gå til vår høringsside for å sende inn dine kommentarer.

Høringsfrist er mandag 18. desember.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119