Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hun er ny rektor på Volsdalen skole

ingrid maria ulheim ny rektor volsdalen skoleIngrid Maria Ulheim (47) er tilsatt som ny rektor på Volsdalen skole.

Ulheim er utdannet Cand.Ed ( embedtsstudiet i spesialpedagogikk ) og har i tillegg en treårig tverrfaglig spesialistutdanning fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Hun har familieterapi som metodevalg, i tillegg til klinisk pedagogikk. Hun har også grunnfag i pedagogikk, engelsk og nordisk.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med barna og de voksne, og ikke minst ta fatt på de viktige oppgave, forteller den nytilsatte rektoren.

Lang erfaring

Gjennom sin yrkeserfaring har hun jobbet mot barn og unge gjennom ulike roller som lærer, pedagogisk-psykologisk rådgiver, terapeut og rektor. I tillegg til solid erfaring fra skoleverket har hun bred tverrfaglig kompetanse, god kjennskap til hjelpeapparet og erfaring fra foreldresamarbeid i ulike sammenhenger.

For tiden arbeider Ulheim som pedagogisk-psykologisk rådgiver på videregående team i PP-tjenesten i Ålesund kommune.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119