Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bryllup på rådhuset?

Brylupsbilde web

Planlegger dere borgerlig bryllup neste år?   Fra 1. januar 2018 er det kommunene som tar over borgerlig vielsesmyndighet etter sorenskriveren.

Om dere ønsker borgerlig bryllup i 2018 kan dere nå gifte dere på rådhuset. Fra 1. januar 2018 er det kommunene som tar over borgerlig vielsesmyndighet etter sorenskriveren. Hvis dere ønsker dette må dere ta kontakt med hjemkommunen, eller kommunen hvor dere vil at vielsen skal finne sted. Ålesund bystyre vil i løpet av høsten 2017 vedta hvor og på hvilke ukedager kommunen skal tilby vielser.

 

Erklæring og attester

Dere må fylle ut egenerklæring, forlovelseserklæring og attest før dere kan gifte dere.  Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om villkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Her finner du skjema og veiledning.

Send prøvingsattest til kommunen

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder, og må sendes Ålesund kommune , postboks 1521, 6025 Ålesund, eller leveres på rådhuset senest to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Sunnmøre tingrett beskriver seremonien og gjengir vigselsritualet her.

Kontaktinformasjon Ålesund kommune

Planene for borgerlig vielse vil bli vedtatt av Ålesund bystyre høsten 2017. Har dere spørsmål til kommunen kan dere sende e-post til , eller ringe sentralbordet telefon 70 16 20 00.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119