Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

1. november starter utbedring av tunnelene

Tunnel Ellingsøya 2006 web

Statens vegvesen starter utbedringen av Ellingsøytunnelen 1.11, Godøytunnelen 8.11 og Valderøytunnelen 29.11. Delta eller se informasjonsmøte 30.10 fra kl. 19.00 direkte på facebooksiden til Giske kommune.

 

Informasjonsmøte 30. oktober

Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Giske og Ålesund kommune inviterer til informasjonsmøte om utbedring av Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen mandag 30. oktober fra kl. 19.00-20.30 i kommunestyresalen til Giske kommune. Du kan også følge med på møtet på Giske kommune si facebookside og stille spørsmål der. Tema for møtet blir trafikkavvikling, kollektivtilbud og fremdrift.

 

Slik blir ferdsel i tunnelene

Det blir fri ferdsel i tunnelene mellom kl. 06 og 20. Mellom kl. 20-24 blir det kolonnekjøring med maksimalt 20 minutt ventetid. Fra kl. 24-04.30 blir det en kolonne hver hele time, bortsett fra de fire første månedene. Fra kl. 04.30 og til tunnelene åpner kl. 06.00 blir det kolonner med maks ventetid 20 min. Avganger tilpasses flybussene slik at man når de første flyavgangene som normalt.


 Slik blir kjøring i Ellingsøy- og Valderøytunnelene

 Kl. 06.00-20.00 Fri ferdsel
 Kl. 20.00-24.00 Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.
 Kl. 24.00-04.30 Helt stengt de fire første mnd. Ellers en kolonne hver hele time.
 Kl.04.30-06.00 Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

 

Helt stengt på natt i fire måneder

Ellingsøytunnelen blir helt stengt på natt fra kl. 24.00-04.30 i fire måneder fra 1. november. Valderøytunnelen blir helt stengt på natt mellom kl. 24.00-04.30 i tre måneder fra 29. november. Da skal entreprenøren gjøre tungt anleggsarbeid, som sprenging. Etter disse fire månedene blir det kolonnekjøring hver hele time mellom kl. 24.00-04.30.

 

Nødetater slipper gjennom

Nødetater vil slippe gjennom tunnelene når de har utrykning.

Reis kollektivt

binary 1996484 1204701

Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minutter. Fra Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse videre. I rushtida er det egne busser fra Skateflukaia til Moa via Borgundvegen. Sjekk når hurtigbåten går. Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya koster det samme som en bussbillett. I løpet av uke 41 kommer det endelege rutetilbodet på www.frammr.no FRAM setter også opp flere flybussar til Vigra.

Omkjøring rundt Ellingsøyfjorden for tungtransport

Det er mulig å kjøre rundt Ellingsøyfjorden i stedet for gjennom Ellingsøytunnelen. Da må du kjøre over Taftasundbrua som går over Taftasundet. Taftasundbrua hadde tidligere en begrensing på 42 tonn, men vi har oppjustert den til 60 tonn så tungtransport kan velge denne omkjøringen.

Fire helstengeninger i Ellingsøytunnelen

Det kan bli fire helgesteninger i Ellingsøytunnelen, mellom fredag kl.20.00 til mandag kl.06.00. Tunnelen blir da helt stengt med busstransport gjennom tunnelen i disse helgene.

Fri ferdsel i ferier

Tunnelene blir åpen for fri ferdsel hele døgnet i ferier.

 • Jul:  Fra 22.desember til og med 1. januar
 • Påske: Fra lørdag 24. mars til mandag 2. april 2018.
 • Sommerferie: To uker i juli.

Hold deg oppdatert

 • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
 • SMS-varsling: Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS. Varslingen er gratis. Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE til 2252.
 • Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN til 2252

Dette skal gjøres i tunnelene

Vi skal heve sikkerheten og få ned både antall stengninger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

 • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
 • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
 • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
 • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter.
 • Nytt lys
 • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat

 

Arbeid i Godøytunnelen starter 8. november

Arbeidet med Godøytunnelen starter opp 8. november og vil pågå til våren 2019. Godøytunnelen blir stengt hver dag med kolonnekjøring til faste tidspunkt. Kolonnetidspunkt for lørdag og søndag er ikke avklart.

Se oversikt over alle kolonnetider på nettsida til Statens vegvesen,

For å ivareta arbeidsmiljøet til de som skal arbeider i tunnelen blir det et øvre tak på 30 biler i kolonnene. I rushtida på morgenen og ettermiddagen trekker arbeiderne seg ut fra tunnelen og det blir kontinuerlig kolonnekøyring gjennom tunnelen, og da er det ikke tak på antall biler i kolonnene. Statens vegvesen og FRAM anbefaler å velge kollektivtransport viss du kan.

Reis kollektivt

Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minutter. Fra Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse videre. I rushtida er det egne busser fra Skateflukaia til Moa via Borgundvegen. Sjekk når hurtigbåten går (utkast). Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya koster det samme som en bussbillett. I løpet av uke 41 kommer det endelege rutetilbodet på www.frammr.no FRAM setter også opp flere flybussar til Vigra.

 

 

Hold deg oppdatert

◾Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/

◾SMS-varsling: Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS. Varslingen er gratis. Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN til 2252

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119