Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Intensjonsavtale om studenthus på Campus

Campus illustrasjon 02RodeoArkitekter cropÅlesund kommune har i dag inngått en intensjonsavtale med Brødr. Sunde, Studentsamskipnaden (SiT) og NTNU om et nytt studentbygg på Campus Ålesund.

Intensjonsavtalen ble signert i forbindelse med avslutninga av Campusuka på NTNU fredag 29. september.

Brødr. Sunde inn med 20 millioner

Brødr. Sunde AS er Skandinavias ledende produsent av isopor og har hovedkontor i Ålesund. Bedrifta ønsker å markere sitt 100-årsjubileum med å bidra til utvikling av universitetsbyen Ålesund og har derfor inngått dette samarbeidet om et nytt studentbygg som skal samle og løfte Campus Ålesund.

Selskapet bidrar med 20 millioner kroner til det nye studentbygget.

Kommunens rolle

Det var varaordfører Tore Johan Øvstebø som representerte kommunen under den offisielle signeringa på Campus. Han understreka i sin tale at intensjonsavtalen tar forbehold om politisk aksept.

Varaordføreren slo fast at Ålesund kommune har ambisjoner om å bli en universitetsby og ønsker at studenter fra heile Norge og fra utlandet skal trives i Ålesund.

- Derfor er vi glade for å være med på dette prosjektet - og det er ikke hver dag at ei privat bedrift blar opp såpass store midler for å delta i utvikling av byen vår, i campus og i fremtida til studentene.

Han avslutta med å si at dette er en stor dag for Ålesund og gratulerte Brødr. Sunde med dagen.

Ålesund kommune vil gjennom intensjonsavtalen tilrettelegge for at studenthuset kan få ei god utforming og ei sentral plassering på campus på Nørve i Ålesund.

Intensjonsavtalen skal opp til politisk behandling og da er ønsket at kommunen skal bidra med å:

  • Bidra og dekke kostnaden med nødvendig reguleringsarbeid og tilrettelegging for byggestart.
  • Tilrettelegge for at kostnader med infrastruktur og rekkefølgebestemmelser ligger innenfor akseptable økonomiske rammer for prosjektet.
  • Bidra og dekke kostnaden med at det blir utarbeida en revidert konseptbeskrivelse.
  • Gå inn som deleier eller forplikte seg til ei langsiktig leiekontrakt til lokaler i Studenthus Ålesund for et areal på ca 100 kvm - noe som har en verdi på 4 millioner kroner. Dette tilsvarer tomtekostnaden for bygget.

Intensjonsavtalen

Studentsamskipnaden og NTNU er opptatte av å utvikle aktive og levende campuser. 

Ambisjonen for det nye studenthuset er et bygg som skal yre av studenter, liv og aktivitet også utenfor vanlig arbeidstid.

Bygget skal være inviterende og legge til rette for aktivitet og sosialisering ved å samle alt under ett tak. Det er tenkt at bygget kan huse konserter, festivaler og større arrangement, og kontor og møterom for studentforeninger og -idrettslag. 

I tillegg kan bygget ha arealer for tjenester som helsestadjon, trenging, serveringssted, studenthybler og korttidsutleie for studenter, professorer og andre.

Det kan også ha arealer for undervisning, innovasjonshub, kreativ sone med spillerom og egne møterom for samarbeidspartnerne og det øvrige næringslivet.

Samarbeidspartnerne tar sikte på byggestart av studenthuset i løpet av 2018.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119