Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Pårørendeskole

Aktivitetsvenn. Pressebilde fra Nasjonalforeningen for folkehelse

Har en av dine nærmeste fått demens? Pårørendeskolen kan gi deg bedre kunnskap, hjelp og støtte. Meld deg på innen 28. september.

Ålesund kommune og Ålesund omegn demensforening inviterer pårørende, venner og andre interesserte til Pårørendeskole 2017. Der vil fagpersoner innen geriatri og demens forelese over ulike tema.

Kurset er gratis og går over følgende datoer:

  • Mandag 2. oktober kl 18
  • Tirsdag 10. oktober kl. 18.00
  • Tirsdag 17. oktober kl. 18.00
  • Tirsdag 24. oktober kl. 18.00
  • Tirsdag 31. oktober kl. 18.00

pdfSe programmet for pårørendeskolen 2017 her.

Hvorfor “pårørendeskole”?

Mange undersøkelser viser at pårørende til mennesker med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å være pårørende.

Demens er en sykdom som kan opptre både hos yngre og eldre personer.

Mål for pårørendeskolen er:

  • Å gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • At pårørende blir i stand til å finne frem i det offentlige hjelpetilbudet.

Påmelding

Meld deg på til Servicetorget (tlf 70 16 20 00) innen 28. september.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119