Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Sammen om regionen

IMG 2783Fylkeskommunen støtter planene om bygging av nytt soningssenter på Sunnmøre og vil også videreføre Region Ålesund. Prosjekta får inntil 2,5 millioner kroner.

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde tirsdag 5. september et rikholdig program.

I møtet ble det vedtatt å gi Ålesund kommune et tilskudd på inntil 2 millioner kroner fra Tiltaksfondet for å videreføre Region Ålesund.

Prosjektleder Anne Mette Livaag forteller det som veldig gledelig at fylkeskommunen vil støtte prosjektet.

- Gjennom prosjektet Region Ålesund er kommunene, næringslivet og andre sentrale aktører i gang med å bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en attraktiv og fremtidsrettet byregion.

Tettere bånd

Prosjektet vil nå knyttes tettere opp i mot «Byen som regional motor», og fylkeskommunen deltar i styringsgruppa og i delprosjekt der det er relevant.

- Dette er utviklingsarbeid som er tid- og ressurskrevende, og med denne pengestøtten kan vi forlenge prosjektperioden med ett år utover det som var opprinnelig tidsplan, sier Liavaag.

Region Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Giske, Sandøy, Sula, Skodje og Ålesund.

Målet med prosjektet er å få til et ennå bedre samarbeid mellom kommunene, næringslivet, forsknings- og utanningsinstitusjoner, frivillig sektor og andre for å skape en region der folk ønsker å bo.

Prosjektet har fire satsingsområder: Samferdsel ,byutvikling, omdømme og samspill.

Fengselet Bjarte Alnes2010 2

Fremdrift for felles fengsel

Det interkommunale selskapet Sunnmøre regionråd får også et tilskudd på 350 000 kroner til videre planlegging og påvirkningsarbeid.

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune mener tilskuddet kan føre frem til vedtak om investering i nytt soningssenter i Ålesundsregionen.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119