Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Endringar for nattbussen i Ålesund

Fram nattbuss illustrasjon foto terje AamodtFrå og med natt til 10. september, blir det endringar for nattbussen i Ålesund. Dette i samband med at skjenketida i Ålesund er endra.

Det vil ikkje lenger gå nattbuss kl. 03.30. Siste tur med nattbussen vil no gå kl. 02.30 frå Ålesund rutebilstasjon med trasé som vist nedanfor.

665 Nattbuss Ålesund – Moa/Magerholm

Frå Ålesund rutebilstasjon kl. 01.30 til Moa kl. 01.50

Frå Ålesund rutebilstasjon kl. 02.30 til Magerholm ferjekai kl. 03.10.

667 Nattbuss Ålesund – Giske

Frå Ålesund rutebilstasjon kl. 01.30 til Gjøsund kl. 01.57

Frå Ålesund rutebilstasjon kl. 02.30 til Gjøsund kl. 02.57 og vidare retning Roald ved behov.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119