Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 12. september

mini formannskapet 10 januar 2017

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2018-2021 legges frem på dagens møte. Blant sakene er medlemmer til lokal militær skjønnsnemnd og oppløsning av den strategiske delen av eKommune-samarbeidet. 

 

 

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2018-2021 blir offentliggjort tirsdag 12. september kl. 12.00. Blant sakene som skal diskuteres i møtet er dette:

 

Medlemmer til lokal militær skjønnsnemnd

De lokale skjønnsnemndene skal ivareta og sikre grunneierne sine rettigheter ved for eksempel skade på veg, utmark og skog og belyse hva som har skjedd. Fylkesmannen har bedt Ålesund kommune komme med forslag på medlemmer/varamedlemmer til skjønnsnemnda som skal representere kommunene Ålesund, Ørskog, Skodje, Sandøy, Haram, Giske og Sula. fylkesmannen har ikke sett behov for militær skjønnsnemd de siste årene, men velger å gjøre dette med tanke på¨kommende militærøving i fylket - "Øvelse Trident Juncture 2018".

Erstatning og skade som følge av forsvarets rekvisisjoner skal dekkes av staten. Erstatningene fastsettes av lokale skjønnsnemndr oppnevnt av fylkesmannen etter forslag fra kommunene.

 

Endring av eKommune Sunnmøre

For å komme i mål i 2020 må kommunene som inngår i nye Ålesund prioritere utviklingsprosjekt som er rettet mot bygging av ny kommunene. Et videre samarbeid rundt eKommune med strategisk digitaliseringsarbeid vil bli utfordrende med tanke på tidsbruk og paralelle styringslinjer. Styringsgruppa og framtidig fellesnemnd for nye Ålesund har derfor tidligere bedt om å få framlagt sak om oppløsning av den strategiske delen av eKommunesamarbeidet. I Strategi - og bestillerleddet for eKommune er det to stillinger. Disse har Ålesund som juridisk arbeidsgiver og kommunen vil ivareta de personalmessige forpliktelsene knyttet til dette. Kommunene som bygger nye Ålesund kommune har behov for personalressursene og kompetansenog vil ivareta dei økonomiske forpliktingane knyttrt til lønnskostnader.

IKT- driftssamarbeidet med Ålesund som vertskommune er ønsket videreført under navnet eKommune Sunnmøre. Det er foreslått at endringa skal tre i kraft frå 01.01.2018.

 

Mer informasjon

I saksdokumentene som er tilgjengelig under Politikk-Møteplan finner du mer informasjon rundt hver sak som skal tas opp. formannskapets møter er åpne for publikum og møtet holdes i formannskapssalen i 11. etasje. (Heis til 10. etasje). Møtet starter kl. 12.00.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119