Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nominert til Dronning Sonjas skolepris

 

Aspoy skole web
Aspøy skole er Møre og Romsdal sin kandidat til å vinne prisen og få besøk av dronninga vår. Skolen har om lag 170 elevar som saman utgjer eit spanande mangfald.


 

Fylkesmenn i heile landet, skal kvart år nominere ein skole i fylket sitt til Dronning Sonjas skolepris. Skolen må vise til langsiktig arbeid med likeverd og inkludering i skolekvardagen. I år er det Aspøy skole som er Møre og Romsdal sin kandidat. Den heldige vinnar vil få besøk av Dronning Sonja 28. november. Hennes Majestet vil personleg overrekke diplom, pengegåve som i år er på kr. 250 000 og eit kunstverk.

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal i Ålesund kommune, seier at Aspøy skole er ein veldig verdig kandidat i samband med kriteria som ligg til grunn for å søke om prisen.

Praktisere likeverd og inkludering


(Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff)Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Det legges vekt på at barn og unge skal oppleve et faglig, sosialt og kulturelt felleskap på skolen. Alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet. Samtidig skal elevene sikres et fullverdig og likeverdig opplæringstilbud som tar hensyn til at elever er ulike.

Kriterier for tildeling - skolen arbeider for likeverd og inkludering ved at:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Les meir om Dronning Sonjas skolepris på Kongehusets nettstad.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119