Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Husk å stemme

valgboks med valgfunksjoner7683 har allerede brukt stemmen sin og forhåndsstemt i Ålesund kommune. Til og med fredag 8. september har du mulighet til å forhåndsstemme, mandag 11. er det nemlig valgdag. Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål om valg.

11. september 2017 er det storting- og sametingsvalg. På valgdagen kan du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2017.

På valgdagen kan du bruke det valglokalet som passer deg best i Ålesund kommune,oversikten finner du nederst i denne saken.

Hvem kan stemme?

Du må ha stemmerett og stå innført i manntalet for å kunne stemme. 

Stemmerett

Du har rett til å stemme ved stortingsvalg dersom du

 • er norsk statsborger
 • fyller 18 år i løpet av valgåret 2017
 • er, eller noen gang har vært, innført i folkeregisteret som bosatt i Norge

For å utøve stemmeretten må du være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Manntall

Har du stemmerett blir du ført inn i manntallet i den kommunen du er bosatt per 30. juni i valgåret. Du kan kontrollere om du er innført i manntallet ved å kontakte valgsekretariatet i kommunen.

Manntallet vil også bli lagt ut til offentlig ettersyn. Dersom du ikke finnes i manntallet, men mener du skal stå der, må du kontakte valgsekretariatet med krav om å bli innført.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemme kan du gjøre frem til og med 8. september. I denne perioden kan du selv velge hvilken kommune du vil stemme i. I Ålesund er det mulig å forhåndstemme slik:

 • På Servicetorget på Ålesund rådhus fra kl. 09.00 - 15.30 fra mandag 3. juli til 8. august.
 • På Moa, i oppstilte valgbrakker før inngangen til Coop Obs. Åpningstidene er mandag - fredag kl. 11.00-18.00.

Du kan forhåndsstemme på NTNU og helse- og sosialinstitusjoner i Ålesund kommune. Se oversikt datoer, steder og klokkeslett på vår samleside om Forhåndsstemming.

Hvordan stemme?

  1. Møt opp i valglokalet.
  2. Ha med legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdato og bilde, eksempel: pass, førerkort, bankkort) og eventuelt valgkort (ikke krav om å ha med valgkortet).
  3. Spør valgfunksjonæren om du lurer på noe.
  4. Gå til valgavlukket.
  5. Ta den listen du vil gi din stemme til (stemmesedelen) og gjør eventuell(e) retting(er).
  6. Brett stemmeseddelen sammen slik at listens navn og eventuelle endringer kommer på innsiden av bretten.
  7. Gå til valgfunksjonæren og oppgi navn og vis fram legitimasjon.
  8. Du holder fram stemmeseddelen med stempelfeltet opp slik at valgfunksjonæren kan stemple den.
  9. Valgfunksjonæren sjekker om du står i manntallet. Står du i kommunens manntall krysser funksjonæren av i manntallet for avgitt stemme og du legger seddelen direkte i forseglet urne. Stemmegivningen er avslutta og du kan forlate lokalet.
  10. Står du i en annen kommunes manntall får du utlevert en stemmeseddelkonvolutt. Du legger stemmeseddelen, etter at den er stempla, i konvolutten og limer den igjen. Valgfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagkonvolutt og limer konvolutten igjen. Du legger deretter konvolutten i en forsegla urne. Stemmegivningen er avslutta og du kan forlate lokalet. Konvolutten sendes til den kommunen hvor du er manntallsført.
  11. Finnes du ikke i noe manntall eller du tidligere har avgitt forhåndsstemme, skjer det samme som er beskrevet i punkt nr. 10. Konvolutten behandles senere av valgstyret som avgjør om stemmegivningen kan godkjennes.

stemming hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller på forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme den siste uken før valget.

For å søke kan du enten ringe oss på tlf 994 16 298 eller 945 39 927, eller send oss en e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer så tar vi kontakt med deg.

Frist for å søke om hjemmestemming er torsdag 7. september.

Finn ditt valglokale 11. september

Ålesund kommune har ni stemmelokaler på valgdagen. Alle disse har åpningstid kl. 10.00 – 21.00.

På valgdagen kan du bare stemme i kommunen der du er registrert i manntallet, i Ålesund kan du stemme i det valglokalet i kommunen som passer deg best:

 

Godt valg!

Finner du ikke det du leter etter? Les svarene for de ofte stilte spørsmålene om valg.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119