Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vi skal minnes og forebygge

telysI dag er det verdens overdosedag.  Dagen blir markert på Terminalen kl. 17.00 med musikk, foredrag og lystenning.

Torsdag 31. august er den internasjonale overdosedag, og dagen vil bli markert i en rekke byer i Norge.

Dagen markeres for å minnes de som døde etter overdose og for å skape bevissthet rundt at overdoser kan forebygges. Markeringen har gitt dem som sørger over tapet av familie og venner en dag til å minnes dem de har mistet, og retter søkelyset mot samfunnsproblemet overdosedødsfall er.

I Ålesund markeres dagen med et arrangement på Terminalen Byscene kl. 17.00. Der er det fri aldersgrense og fri entré.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Blå Kors, Camilla Tafjord Stiftelsen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Røde Kors og Ålesund kommune. D

Overdosedødsfall

Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge.

Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Hvor fire av fem dødsfall skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.

Mange overdosedødsfall skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling. Forskning tyder på at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers.

Ålesund kommune har et forebyggende apparat bestående av et eget ambulerende rusteam, et integreringstiltak etter endt behandling, samt rehabiliteringsboliger. Noe av det viktigste er likevel at det utarbeides en kriseplan for den enkelte brukeren, og i samarbeid med brukeren.

Fakta

Helsedirektoratet ønsker å øke den offentlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfallene for å høyne bevisstheten rundt overdose og redusere stigma knyttet narkotikadødsfall.

Dette har en betydning både for de som sørger for tapet av familie og venner og for å spre budskapet at overdosedødsfall kan forebygges.

Kommuner, sammen med bruker- og pårørendeorganisasjoner, går sammen for å markere dagen 25 steder i Norge.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119