Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vil tilrettelegge for friluftsliv

Emblemssanden. Foto: Anette W. PetersenDe 13 statlige områdene for friluftsliv i Ålesund har fått forvaltningsplan, som viser hvordan områdene skal videreutvikles og tilrettelegges.

Ålesund har 13 friluftsområder der staten har gitt tilskudd til å erverve området, og dermed sikre at disse forblir områder for friluftsliv for fremtiden. Områdene eies og driftes av kommunen, i flere områder i samarbeid med Sunnmøre friluftsråd og andre lag og organisasjoner. Ålesund fikk sin første statlig sikra friluftsområde så tidlig som i 1959 (Stafsethneset). Siste tilskudd er Skråvika på Flisneset som ble sikret i 2014.

Fylkesmannen har nå godkjent forvaltningsplanene som kommunen og friluftsrådet for en stund siden har utarbeidet for sine statlig sikra friluftsområder. Disse kan brukes som grunnlag for å kunne søke om tilskudd fra staten for tilretteleggingsmidler.

Naturvennlig tilrettelegging 

Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal disse friluftsområdene gjøres lettere tilgjengelige og attraktive for alle.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstvei, parkeringsplass og turvei eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner.Midlene skal ikke nyttes til drift av friluftsområdet.

Forvaltningsplaner frem til 2018

Forvaltningsplanene er for perioden 2013 - 2018. De er godkjent av Fylkesmannen, men forutsetter at kulturminnemyndigheter involveres ved detaljplanlegging av tiltak.

Denne første versjonen ble utarbeidet av kommuneadministrasjonen og friluftsrådet. Kommunen tar sikte på en bredere involvering av brukere og innbyggere når planene skal rulleres.

 

pdfForvaltningsplan Aksla 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Bogneset- Furmyr 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Borgundgavlen 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Emblemsanden 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Hatlaåsen-Lerstadvatnet 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Larsgårdområde 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Skråvika 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Slinningen - Parrvika 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Spjelkavikelva 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Stafsethneset 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Svinøya 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Tueneset - Stavneset 2013 - 2018

pdfForvaltningsplan Vegsundvågen 2013 - 2018

Se også

Friluftsliv

Del

Del dine friluftsopplevelser med #opplevålesund

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119