Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Stem allerede nå

  Fotograf:Tore Fjeld

Stortingsvalget er 11. september og fra 10. august åpner flere stemmesteder for forhåndsstemming.

 

I stortings- og sametingsvalget kan du forhåndsstemme i Norge fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8. september 2017.

Stem på forhånd

10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 8. september, og i hvilken som helst kommune. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor fylket du er registrert som bosatt i, vil du ved stortingsvalget få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti du vil stemme på. Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Tider og steder for forhåndsstemming 2017

Sted

Tid

Ålesund rådhus, Servicetorget 10. august - 8. september:
Mandag-fredag: kl. 09.00-15.30
Moa Amfi Nord 14. august - 8. september:
Mandag - fredag: kl. 11.00-18.00
Lørdag 26. august og 2. september: kl 11.00-15.30
NTNU 30. og 31. august kl 10.00-14.00
Ålesund sykehus 4. - 7. september:
Mandag - torsdag kl 11.00-16.00
På helse- og sosialinstitusjoner    

Alle som ønsker kan møte opp og avgi forhåndsstemme her. Tid for forhåndsstemming ved institusjonene nedenfor blir kunngjort senere. 

  • Aspøy omsorgssenter
  • Blindheim omsorgssenter
  • Hatlane omsorgssenter
  • Klipra seniorsenter
  • Moa Aldersbolig
  • Sanitetshjemmet
  • Skarbøvik omsorgssenter
  • Spjelkavik omsorgssenter
  • Volsdalen bokollektiv
  • Åse sjukeheim

 

Stemming hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller på forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme den siste uken før valget. For å søke kan du enten ringe oss på tlf 99416298 eller 94539927, eller send oss en e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Frist for å søke om hjemmestemming er torsdag 7. september.

 

Stem på valgdagen 11. september

 Fotograf Tore Fjeld

På valgdagen kan du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2017. Ålesund kommune har 9 stemmelokaler på valgdagen. Alle disse har åpningstid kl. 10.00 - 21.00. Du kan stemme hvor du vil i kommunen. Her finner du ditt nærmeste stemmelokale.

 

Mer informasjon

Godkjente listeforslag | Brosjyre om stortingsvalget  | Finn ditt nærmeste valglokale til valgdagen | Vår samleside om valg

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119