Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Færre bostedsløse i Ålesund

Ill. bostedsløse rapport forside Ei landsomfattende kartlegging av bostedsløse viser at Ålesund hadde færre bostedsløse i 2016 enn i 2012.

Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartlegginga av bostedsløse gjennomført i Norge. Det er By- og regionsforskningsinstittuttet (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus som har kartlagt bostedsløse på oppdrag på Husbanken.

Samlet sett er det en kraftig nedgang i antall bostedsløse personer i Norge. Ved den forrige kartlegginga, i uke 48 i 2012, var tallet på bostedsløse 6 259 personer. Det tilsvarer 1,26 per 1000 innbyggere. Antall bostedsløse i Norge i uke 48 i 2016 var 3 909 personer. Det tilsvarer 0,75 bostedsløse per 1000.

Nedgangen i landet totalt er 36 prosent fra 2012 til 2016, og det laveste antall siden den første kartlegginga i 1996.

Ålesund

I 2012 var det 0,9 bostedsløse i Ålesund per 1 000 innbyggere. I 2016 var tallet 0,5 bostedsløse per 1 000 innbyggere. Gjennomsnittet for byer med flere enn 40 000 innbyggere er 0,8 bostedsløse per 1 000 i 2016.

Som tidligere år er aldersgruppa 25-34 år den største gruppa av bostedsløse. De tre siste kartleggingene har om lag 30 % av de bostedsløse vært i denne aldersgruppa. Halvparten av alle bostedsløse kommunene med over 40 000 innbyggere, var i alderen 25 - 44 år og det er generelt flere menn enn kvinner som ikke har bolig.

Andelen bostedsløse under 25 år er noe høyere i denne kommunegruppa sammenlikna med heile landet. I 2016 er om lag én av fem bostedsløse personer i disse kommunene under 25 år. Det har likevel vært en betydelig reduksjon i antall bostedsløse blant de aller yngste siden 2012. I 2012 var om lag 100 personer i disse kommunene under 20 år. I 2016 var antallet et titalls.

Tre av fire bostedsløse personer i kommunegruppa med mer enn 40 000 innbyggere er født i Norge.

 

 

Bostedsløshet er tett knyttet til fattigdom. De aller fleste bostedsløse personer har en eller annen offentlig ytelse som sin viktigste inntektskilde.

 

Rapporten fremmer en hypotese for nedgangen om at det nå er de mest vanskeligstilte som gjenstår å finne gode tilbud til. De mest vanskeligstilte er personer med sammensatte problemer på områder som rusavhengighet, psykisk lidelse, generelt dårlig helse og langvarig bostedsløshet.

Gode velferdsordninger sørger for at et relativt lite antall personer faller gjennom det sosiale sikkerhetsnettet. Kort oppsummert er den «statistiske figuren bostedsløs» i Norge en yngre mann eller en mann midt i livet med et rusproblem og kanskje en psykisk lidelse i tillegg. Personen har vært bostedsløs lenge eller vekslet mellom å ha bolig og å være bostedsløs over flere år.

 

pdfBostedsløse i Norge - en kartlegging (PDF)

 

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119