Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Forandring i skjenketidene

clock fri ikkekommersiell brukÅpnings- og skjenketidene blir forandra fra 9. september. Forskriften om de forandra skjenkereglene er kunngjort her.

I forbindelse med behandling av Rusmiddelpolitisk handlingsplan bestemte bystyret i møtet 8. juni at åpnings- og skjenketidene skal kortes inn med én time.

 

Skjenke- og serveringssteder skal stenge kl. 03.00. Serveringssteder uten alkoholbevilling kan søke dispensasjon for døgnåpen drift

Bystyret vedtok også skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2  fra kl. 06.00 - 02.00 alle dager.

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 - 02.00 alle dager.

Skjenking både inne og ute skal opphøre senest en halv time før gitt åpningstid eller stedets egen åpningstid.

Bystyret vedtok at det skal være lov med salg av alkohol på valgdagen.

pdfForskriften om åpningstider for serverings-, salgs- og skjenkesteder i Ålesund (PDF)

Forskriftener sendt inn til Norsk Lovtidend for kunngjøring.

 

Forskriften er også utsendt elektronisk til samtlige innehavere av skjenke- eller salgsbevilling.

 

Når skjer det?

Av hensyn til de næringsdrivendes behov for stabile og forutsigbare rammevillkår, bør kommunens vedtak om å innskrenke åpningstidene ikke tre i kraft før tidligst tre måneder etter at vedtaket er fattet. Foreslått dato er dermed 9. september 2017.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119