Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Luftkvaliteten er blitt bedre

himmel ut gjennom vindu luftkvalitetI 2015 og 2016 ble det kun registrer 10 og 9 dager med forurensing i byen vår. Det betyr en nedgang av forurenset luft som skyldes svevestøv fra trafikken.

I 2004 ble Ålesund kommune valgt ut til å delta i et riksdekkende prosjekt hvor luftkvalitet langs valgte veier og andre punkt i kommunen skulle overvåkes.

Fagleder for trafikk og miljø i Ålesund kommune, Mirza Begic, forteller at stasjonene som måler luftkvaliteten er plassert etter de mest traffikerte veiene i kommunen.

- Siden 2005 har registreringen av luftkvaliteten i Ålesund blitt gjort på to stasjoner i sentrum, gatestasjon ved Posthuskrysset og bakgrunnstasjon på Grimmerhaugen.

Reduserte forurensing med kosting og spyling

Forurensingen i luften kommer av svevestøf - PM10, nitrogendioksider - NOx og Benzen. Enkelt forklart er svevestøv en fellesbetegnelse på alle partikler som svever i lufta over en bestemt tid, som fra forbrenningspartikler fra kjøretøy, vedfyring, slitasje og strøing.

Svevestøv er de minste og mest farlige partiklene vi finner i ute- og innelufta. Grunnen til at svevestøvet utgjør de mest helseskadelige partiklene i lufta, er at de ikke faller så fort til bakken og derfor lettere kan nå ned i lungene.

- Vi så i 2009 at det var registrert 33 dager med overskridelser av dagsgrenseverdiene, og da ble det i 2010 satt inn tiltak for at man skulle hindre oppvirvlingen av svevestøvet som skaper den dårlige luftkvaliteten, forteller han.

Det ble iverksatt rutiner med regelmessig kosting og spyling av veier og gater i sentrum.

- Tiltakene og rutienene har derfor resultert i mindre forurensing tross økt trafikk i sentrum. Men, været har også hjulpet. Det har vært tørt og vindstille, sier Begic.

 

Luftkvalitet i Ålesund

Det er utarbeidet rapporter med informasjon om regelverket for registrering av luftkvalitet i norske byer, helseaspekter, grenseverdier for utarbeidelse og gjennomføring av tiltakene, registreringene og analyse av luftkvalitet, registrering og analyse av trafikken i kommunen samt analyse av lokal klima og værforhold og deres virking på luftkvalitet, vurderte, planlagte og gjennomførte tiltak osv.

Under finner du rapportene for Ålesund:

pdfRapport 1- Luftkvalitet i Ålesund 2005 -2009

pdfRapport 2 -Luftkvalitet i Ålesund 2010 - 2015

pdfRapport 3 - Luftkvalitet i Ålesund 2016

Du kan selv sjekke luftkvaliteten i Ålesund:

Se også

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119