Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kampen mot planter fortsetter

KlasespireaKommunen og fylkesmannen kjemper en langvarig kamp mot fremmede plantearter. Har du uønskede plantearter i hagen? De kan leveres i egen container på Bingsa.

I løpet av fem år har Veg, anlegg og park (VAP)  oppnådd gode resultater.

- De verste plantene må følges opp i flere år fremover for å kunne bekjempes, forteller landskapsingeniør Linda Fiskerstrand Sperre. - Vi har fortsatt fokus på parkslirekne og klasespirea, som vi følger opp med nødvendige tiltak i år. I tillegg har vi engasjert to personer som skal gå gjennom utvalgte steder og gjøre bekjempelsestiltak på alle uønskede plantearter de finner der.

registrering og bekjempelse i Ålesund

Fylkesmannen skal registrere fremmede arter i utvalgte områder i Ålesund og andre kommuner. Etter en vurdering sammen med kommunen vil de ta for seg noen statlige sikra friområder, samt andre kjente problemområder. Her blir alle uønskede arter registrert, mens det ellers blir satt spesielt fokus på enkeltarter som kjempebjørnekjeks / tromsøpalme, rynkerose, legepestrot, parkslirekne og kjempespringfrø.

Det er ikke kjennskap til noen tilfeller av kjempebjørnekjeks eller kjempespringfrø i kommunen, så hvis noen vet om lokaliteter er det ønskelig å få vite om dette. Disse artene skaper store problemer for naturen andre steder i Norge, samt helseplager og er økonomisk belastende. Vi finner dem hos nabokommunene, og de er lett å spre videre med frø og massehåndtering.

Bekjempelsestiltak kan være hogst, luking, sprøyting, slått og oppgraving. De områdene som sprøytes vil bli merket med plakater.

Sjekk om du har svartelistede eller andre uønskede arter i din hage eller nærområde.

Her er noen av de uønskede plantene:

Klasespirea

Klasespirea

Parkslirekne

Parkslirekne

Rynkerose

Rynkerose

Gyvel

Gyvel

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø

Legepestrot

Legepestrot

Russekål

Russekål

Vær ansvarlig med avfallet ditt

Det er forbudt å kaste hageavfall i naturen og  Ålesund kommune ønsker ikke å få dette i sine områder.

I tillegg til å være ulovlig er det skjemmende, er yngleplass for snegler, sprer sykdom og sprer aggressive arter i naturen hvor de ikke hører hjemme. Bingsa tar imot hageavfall gratis, og dette kan leveres på henger eller lasteplan med dekke over, eller i sekker som du tar med i bilen. På mottaket står det en container hvor man skal kaste arter som har utviklet formeringsorganene sine. Dette kan være frøstand, frukter eller stengler og rot. Disse blir så fraktet til forbrenning slik at de ikke skal spre seg videre.

Se i vårt informasjonshefte om hvordan de ulike artene kan håndteres forsvarlig. Bingsa vil komme med mer informasjon etter hvert.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119