Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Tunnelutbedring for Ålesund og Giske

Tunnel Ellingsøya 2006 004Fra høsten 2017 til høsten 2018 skal Ellingsøy- og Valderøytunnelen utbedres, samtidig vil utbedringsarbeidet skje med Godøytunnelen - frem til våren 2019. Sikkerheten skal heves og tunnelene trenger oppussing.

Ubedringen er sårt tiltrengt i tunnelene og det er planlagt trafikkavvikling. Under ser du skjemaene som gjelder hver tunnel for åpningstider, kollektivtilbud og kolonnekjøring. Statens vegvesen anbefaler alle som kan til å reise kollektivt.

Ellingsøy- og Valderøytunnelen

 Tid Kommentar
Kl. 06.00 - 20.00 Fri ferdsel
Kl. 20.00 - 24.00 Hyppige kolonner med maks 15. - 20. minutters ventetid.
Kl. 24.00 - 04.45 En kolonne i timen. Unntak: helt stengt i fire måneder, sannsynligvis de første fire månedene på grunn av sprengingsarbeid.
Kl. 04.45 - 06.00 Hyppige kolonner på maks 20. minutters ventetid. Avganger tilpasses flybussen.

 

Hurtigbåt
Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund sentrum med busskorrespondanse videre. Hurtigbåten har plass til minst 120 passasjerer og vil gå nesten hele døgnet. Rutetilbudet ligger vedlagt, men det kan bli mindre endringer.

Fire helstengeninger i Ellingsøytunnelen
Det kan bli fire helgesteninger i Ellingsøytunnelen, mellom fredag kl.20.00 til mandag kl.06:00. Tunnelen blir da helt stengt med busstransport gjennom tunnelen i disse helgene.

Tunnelene får:

  • Kameraovervåkning. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene. Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
  • Fartsmåling: fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
  • Økt sikkerhet: flere vifter, tekniske bygg og nødstrømsanlegg.

Oppjustert vektbegrensningen på Taftasundbrua
Taftasundbrua hadde tidligere en begrensing på 42 tonn, men har blitt oppjustert til 60 tonn så tungtransport kan velge denne omkjøringen. Taftasundbrua går over Taftasundet, og man må kjøre over brua hvis man velger å kjøre rundt Ellingsøyfjorden i stedet for gjennom Ellingsøytunnelen.

Godøytunnelen

Tunnelen blir stengt seks netter i uka fra høsten 2017 til våren 2019.  Med utgangspunkt i å være åpen fra lørdag morgen til søndag kveld.

Tid Tall på kolonner Tur/retur Antall biler i kolonner Buss gjennom tunnel
 Kl. 05.00 - 07.00  2 stk.

 Kl. 05.00 og 06.00

 Ja, 30 biler  
 Kl. 07.00 - 08.30  4 stk. 20 minutters frekvens  Nei  
 Kl. 08.30 - 15.30  3 stk.  Kl. 10.00, 12.00 og 14.30  Ja, 30 biler  Ja, 14.30
 Kl. 15.30 - 17.30  6 stk.  20 minutters frekvens  Nei  
Kl. 17.30 - 05.00 3 stk. Kl. 18.30, 20.00 og 22.00 Ja, 30 biler  

Hutigbåt

Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund sentrum med busskorrespondanse videre. Hurtigbåten har plass til minst 120 passasjerer og vil gå nesten hele døgnet. Rutetilbudet ligger vedlagt, men det kan bli mindre endringer. Med hurtigbåt kan man komme seg fra Godøya til Ålesund sentrum på et kvarter.

Sikkerheten blir ivaretatt

Nødetatene slipper gjennom tunnelene når de har utrykking. Giske kommune vil her bemanne opp hjemmebasert omsorg på natt, de vil også prøve å tilpasse turnuser til åpningstidene i tunnelen.

Dette skal gjøres

Hvis Godøytunnelen sammenlignes med et hus så vil gulv og reisverk stå igjen. Tunnelen skal bli tørr og lysere, og den får:

  • Ny vann- og frostsikring som brannsikres med betong.
  • Tre nye havarinisjer og en snunisje.
  • Kameraovervåking.
  • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen.

Trenger du mer informasjon?

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119