Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vi trives «i de tusen hjem»

lesund sett fra FjellstuaInnbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge.

Innbyggerundersøkelsen 2017 ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) onsdag 21. juni.

Innbyggernes inntrykk totalt av å bo og leve i Norge får en samlet skår på 86 av 100 mulige poeng. Dette tilsier at innbyggerne er svært fornøyde.

Bor godt

Høy kvalitet på tjenester og et godt og trygt nærmiljø er antakelig med på å gi de gode resultatene. Innbyggerne gir sin egen kommune 75 av 100 mulige poeng. Dette tilsier at innbyggerne er fornøyde.

De fleste av innbyggerne som er mest fornøyde med kommunen sin er de som bor i Akershus og Vest-Agder, mens de er minst fornøyde med egen kommune i Troms, Oppland og Hordaland. Og innbyggerne i kommuner med flere enn 110 000 innbyggere er litt mer fornøyde enn innbyggerne i mindre kommuner.

Kvinner er mer fornøyde enn menn, og de eldste er mer fornøyde enn de yngre.

Bedre på samferdsel

Det er bare ett spørsmål hvor innbyggerne gir uttrykk for at de samlet sett er direkte misfornøyde; i likhet med tidligere undersøkelser oppnår kommunens tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne lave skår. Riktignok er det en fremgang på åtte poeng siden undersøkelsen i 2010, men innbyggerne har fortsatt et dårlig inntrykk av tilretteleggingen.

sammenligne tjenester difi 2017

Undersøkelsen viser størst fremgang for inntrykkene knyttet til samferdsel. Innbyggerne mener for eksempel at standarden på riksveier og europaveier, tilretteleggingen for syklister og for personer med nedsatt funksjonsevne er blitt bedre siden 2015.

NSB er den offentlige tjenesten som har størst fremgang siden 2015. Også inntrykkene av myndighetenes arbeid med å bekjempe kriminalitet får bedre skår.

Innbyggerundersøkelsen 2017

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi.

Du kan se oversikten over de forskjellige temaene og sammenligne resultatene for tjenestene på Difi sine hjemmesider.

44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119