Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ellingsøy barnehage får utegruppe

Ellingsøya Barnehage 2Høsten 2017 utvider barnehagen tilbudet sitt ved å starte opp en utegruppe. Turer, utforsking og et spennende læringsmiljø for de eldste barna.

- Gruppa skal ha base i skogen ved barnehagen, der blir det satt opp oppholdsrom, grillhytte, garderobe og toalettfasiliteter, forteller virksomhetsleder for Ellingsøy barnehage, Haldis Gundersen.

I naturen skal barna få utforske nærmiljøet på en helt ny måte. Det vil bli stemningsfulle måltider rundt bål, korte og lange oppdagelsesturer og de kan få erfare naturens forandringer på nært hold.

- Er det stygt vær og det ikke lar seg gjøre å være ute, holder vi oss selvfølgelig inne. Og ved felles arrangement og aktiviteter er hele barnehagen i lag, samtidig som uteområdet er fritt for alle.

Høye søkertall

Det er stor etterspørsel etter barnehageplasser i Ålesund kommune, og tallene viser at mange fra Ålesund får barnehageplass i andre kommuner.

- Dette vil være et tilbud som øker barnehagekapasiteten og vil gi et bedre tilbud til foreldre og barn på Ellingsøya. Og det er bra at vi også får til et utvidet tilbud med en slik utegruppe, sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal.

Fra før har Ålesund kommune en ute- og frilutsgruppe på Fagerlia barnehage, og tilbudet er veldig populært.

Virksomhetsleder ved Ellingsøya barnehage Haldis Gundersen forteller også om erfaringer andre barnehager har gjort seg med tilsvarende tilbud. Flere kan vise til at barna som oppholder seg mye ute i naturen og i slike utegrupper blir robuste, kreative og de er mindre syke.

- Det er absolutt kjekt at vi får en slik gruppe i bydelen vår, både fordi utegruppe er et godt tilbud for barna, og fordi flere barn får plass i barnehagen her. Det kan gi flere foreldre og barn en enklere hverdag, sier hun.

Utegruppa

Gruppa vil ha plass til 20 barn, og er et tilbud til 4- og 5-åringene. De som er 5 år og som går i barnehagen får automatisk plass, samtidig som det vil være plass til noen 4-åringer.

Dersom det blir mange som ønsker seg plass, er det de eldste barna som prioriteres.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119