Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vi vil høre din mening om kulturplanen

kulturplanHvordan skal det tilrettelegges for kultur - og fritidstilbudet i Ålesund? Det er viktig at du som innbygger får mulighet til å engasjere deg i viktige beslutninger som angår din by. Nå kan du si din mening om kommunedelplanen for kultur 2017-2025.

Høringsutkastet heter "Kommunedelplan for kultur 2017 - 2025 - høringsutkast" og du kan finne den her i artikkelen eller inne på fagplaner til høring.

Hensikten med planen er å bidra til å sikre utvikling av et bredt tilrettelagt kultur- og fritidstilbud til innbyggerne, og som kan være et vesentlig virkemiddel for å realisere kommunens visjon om Ålesund som urbant midtpunkt på Nordvestlandet.

Kommunedelplanen

Det er viktig å legge til rette for at kulturlivet skal ha forutsigbare utviklingsvilkår, og å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og for innbyggerne i regionen.

Kulturplanen bygger videre på «Kultur til tusen» 2000-2008. Dagens status presenteres, sammen med mål og tiltak for følgende temaer/områder:

 • frivillig kulturaktivitet
 • kulturformidling
 • barn og unge
 • arenaer
 • profesjonell kultur og næring
 • kommunen i regionen
 • kulturarv
 • byutvikling
 • mangfold/integrering

Dokumenter i saken

pdfKommunedelplan for kultur 2017-25 - høringsutkast

pdfKulturplan 2017-2025 - Utarbeiding av ny kulturplan/kommunedelplan for kultur

pdfUtkast planprogram kulturplan PBU

Saksdokumenter og plankart er lagt ut til gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset i perioden 24.05. - 31.07.2017.

Hva mener du?

Eventuelle merknader sendes til Ålesund kommune på en av følgende måter:

 • Send elektronisk høring
 • Med post til Ålesund kommune, Serviceboks 1521, 6025 Ålesund
 • På e-post til

Ansvarlig for høringen: Kultur ved rådgiver Jens Erik N. Olsen ( / tlf 70 16 24 25) og kultursjef Oskar Skulstad (  /tlf. 70 16 24 22).

Høringsfrist: 31.07.2017.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119