Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kommunereform og navn på ny kommune

 Formannskapet. Foto: Marit Brunstad

Formannskapet fikk orienteringer om kommunereformen og gav blant annet sin tilrådning til at den nye kommunen bør heter Ålesund. Det var flere saker som ble diskutert i møtet 16. mai.

Tirsdag 16. mai var det ekstra formannskapsmøte om arbeidet med kommunesammenslåing. Dette var blant sakene som ble diskutert:

Prosjekt om demokrati

Styringsgruppa i nye Ålesund kommune har fatta vedtak om å delta i KS "Lokaldemokratiundersøkelse 2017" og KMDs prosjekt "Fornyelse av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om sammenslaåing."

Rådmannens innstilling er at hvert kommunestyre i nye Ålesund kommune må fatte vedtak om å delta i de to prosjektene, da styringsgruppa sitt vedtak ikke kan stå alene. Begge prosjektene vil kunne vise resultat og utvikling. Deltagelse i prosjektet til KS vil gi en viktig baselinje for tilstanden av lokaldemokratiet i nye Ålesund kommune i forhold til intensjonsavtalen som er inngått mellom Sandøy, Ålesund, Ørskog, Skodje og Haram. Deltagelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bidra til tilrettelegging for lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i byggingen av den nye kommunen.

I møtet 16. mai:

Formannskapets gjorde et enstemmig vedtak om å sende to representanter til å delta i prosjektet, Øystein Tvedt (H) og Geir Stenseth
(Frp).

Arbeidet med intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen som ligger til grunn for etableringen av nye Ålesund kommune ble inngått 15. juni 2016 mellom Ålesund, Sandøy og Skodje kommune. Høsten 2016 vedtok Ørskog kommunestyre å inngå i den nye kommunen. I april 2017 innstilte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på at også Haram kommune skal inngå i den nye kommunen, noe som mest sannsynlig vil bli vedtatt av Stortingsflertallet 8. juni i år.

Per i dag er det bare ordførerne i Ålesund, Sandøy og Skodje som har signert den gjeldende intensjonsavtalen, det er behov for en avtale der alle fem kommunene har signert. På bakgrunn av dette har styringsgruppa i nye Ålesund starta arbeidet med å oppdatere avtalen. Dette arbeidet er ikke en reforhandling av avtalen, men en oppdatering og språkvask.

I møtet 16. mai:
I dagens møte gikk ordfører Eva Vinje Aurdal gjennom den oppdaterte intensjonsavtalen og fikk med seg både kommentarer og forslag fra formannskapet.


Navn på den nye kommunen

Det er viktig med tidlig involvering. Derfor har ordfører og rådmann i hver kommune som inngår i nye Ålesund kommune  bedt om å legge opp til en dialogprosess om forslag til navn på den nye kommunen, antall medlemmer i det nye kommunestyret, reglement og mandat for fellesnemnda og oppretting av andre fellesorga i tillegg til fellesnemnda.

I møtet 16. mai:
Formannskapet gav sin tilrådning til Ålesund bystyre om at den nye kommunen skal hete Ålesund. Det ble også diskutert antall representanter i kommunestyret og formannskapet tilrår på 65 medlemmer i det nye kommunestyret. 

Bystyremøte og felles kommunestyremøte

Det er kalt inn til ekstraordinært bystyremøte 23. mai hvor kommunereformen skal diskuteres. Den 21. juni blir det felles kommunestyremøte Ålesund, Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram kommune. Det felles kommunestyremøtet for nye Ålesund skal blant annet drøfte navn på den nye kommunen, tallet på medlemmer i det nye kommunestyret og mandatet til fellesnemnda. Les egen nyhetssak om det felles kommunestyremøtet.

 

Saksdokumenter til politiske møter

Du kan se saksdokumenter fra våre politiske møter på vår nettside.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119