Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 16. mai

Formannskapet foto MaritBrunstadTirsdag 16. mai er det ekstra formannskapsmøte om arbeidet med kommunesammenslåing. 


Møtet starter kl 12.00 i formannskapssalen på Ålesund rådhus, 11. etg. Møtet er åpent for publikum.

Prosjekt om demokrati

Styringsgruppa i nye Ålesund kommune har fatta vedtak om å delta i KS "Lokaldemokratiundersøkelse 2017" og KMDs prosjekt "Fornyelse av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om sammenslaåing."

Rådmannens innstilling er at hvert kommunestyre i nye Ålesund kommune må fatte vedtak om å delta i de to prosjektene, da styringsgruppa sitt vedtak ikke kan stå alene. Begge prosjektene vil kunne vise resultat og utvikling. Deltagelse i prosjektet til KS vil gi en viktig baselinje for tilstanden av lokaldemokratiet i nye Ålesund kommune i forhold til intensjonsavtalen som er inngått mellom Sandøy, Ålesund, Ørskog, Skodje og Haram. Deltagelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bidra til tilrettelegging for lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i byggingen av den nye kommunen.

Arbeidet med intensjonsavtalen

Intensjonsavtalen som ligger til grunn for etableringen av nye Ålesund kommune ble inngått 15. juni 2016 mellom Ålesund, Sandøy og Skodje kommune. Høsten 2016 vedtok Ørskog kommunestyre å inngå i den nye kommunen. I april 2017 innstilte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på at også Haram kommune skal inngå i den nye kommunen, noe som mest sannsynlig vil bli vedtatt av Stortingsflertallet 8. juni i år.

Per i dag er det bare ordførerne i Ålesund, Sandøy og Skodje som har signert den gjeldende intensjonsavtalen, det er behov for en avtale der alle fem kommunene har signert. På bakgrunn av dette har styringsgruppa i nye Ålesund starta arbeidet med å oppdatere avtalen. Dette arbeidet er ikke en reforhandling av avtalen, men en oppdatering og språkvask.

Navn på den nye kommunen

Det er viktig med tidlig involvering. Derfor har ordfører og rådmann i hver kommune som inngår i nye Ålesund kommune  bedt om å legge opp til en dialogprosess om forslag til navn på den nye kommunen, antall medlemmer i det nye kommunestyret, reglement og mandat for fellesnemnda og oppretting av andre fellesorga i tillegg til fellesnemnda.

Åpent møte

Møtet starter kl. 12.00 og er åpent for publikum. Formannskapssalen ligger i 11. etasje på Ålesund rådhus. Se saksdokumenter til møtet for utfyllende informasjon.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119