Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Gatevasken er i gang

all stans forbudtVårrengjøringa av kommunale veier er i gang. Unngå bot – følg med på skiltinga.

I uken før 17. mai vil det bli utført renhold av sentrumsgatene og togrutene i de lokale bydelene vil bli kostet.

All stans forbudt

For de sentrumsgatene som har soneparkering vil vi sette opp skilter med "All stans forbudt", minimum 24 timer før arbeidet starter:

  • Parkgata fra Grensegata til Utstillingsplassen ble skiltet med «all stans forbudt» 8. mai kl. 08.40 pga. gatevask.Skiltet fjernes etter endt arbeid.
  • Keiser Wilhemlsgate fra nr. 64  og østover til Borgundvegen 8. ble skiltet med «all stans forbudt» på begge sider 10. mai kl. 08.40 pga. fresing og ny asfalt. Skiltet fjernes etter endt arbeid.
  • 15 mai skiltes Røysegt 17 – 33 (Røysebakken) med «all stans forbudt» pga. gatevask. Dette gjelder til 17 mai kl. 18.00
  • 15 mai skiltes Borgundvegen 38 – 48E med «all stans forbudt» pga. gatevask. Dette gjelder til 17 mai kl. 18.00

De som ikke respekterer skiltinga vil bli bøtelagt og borttauet. Følg derfor med på skiltene der du parkerer minst én gang i døgnet (se forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, § 12. Undersøkelsesplikt).

Spyling av kommunale fortau, plasser og torg vil bli foretatt 11 og 12 mai.

Parkering langs togruta

Det vil også bli satt opp skilt med "All stans forbudt" langs togruta og Keiser Wilhelmsgate (fra Steinovnen – Borgundveien). Dette vil gjelde 16. og 17. mai. Biler i togruta vil bli tauet bort av politiet.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119