Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Trenger flere boliger

Bygging - her fra Hatlane omsorgssenterPrivate utbyggere inviteres til boligkonferanse for å høre om kommunens behov og Husbankens støtteordninger.

Ålesund kommune, Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE) og Husbanken utfordrer private utbyggere til å bidra til å dekke det behov innbyggerne i kommunen har.. De inviterer nå til konferanse om fremskaffelse av bolig.

- Vi trenger boliger til vanskeligstilte og personer med ulike omsorgsbehov, forteller Elisabeth Løvland Sund, avdelingsleder for utleie og husbank i ÅKE.

I 2040 er det forventet en befolkningsvekst opp mot 90 000 i Ålesundsregionen ifølge tall fra SSB. I distriktene vil andelen eldre øke sterkt. Kommunene har et ansvar for å skaffe gode og nok boliger til folk med behov for hjelp i boligmarkedet.

-For å oppfylle de planer og behov Ålesund Kommune har fremover, er det viktig at vi får private byggherrer med på laget, sier Sund.

Med denne konferansen ønsker de å skape dialog mellom kommunene og private utbyggere.

Målgruppen for konferansen er kommuner og bransjeaktører i fylket. Vi vil få presentert boligarbeidet og planene til Ålesund kommune og Molde kommune.

Husbanken vil også presentere relevante virkemidler og metoder for fremskaffelse av boliger, i egen regi eller i samarbeid med private aktører. Husbankens grunnlån, tilskudd til utleieboliger, tilvisingsavtaler og investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem vil bli viet ekstra oppmerksomhet.

Etter det oppsatte programmet vil de ulike private utbyggere ha muligheten til å ha egen stand for å presentere seg.

Om konferansen

Tid: 14. juni fra 10.00 til 16.00.
Sted: Scandic hotell Parken
Påmelding: Meld deg på her innen 9. juni kl 15.00. (NY FRIST)

Program

10.00 – 10.15 Velkommen v/Husbanken

10.15 – 10.45 Hva er boligplanen for Ålesund kommune i perioden 2016 – 2025?
v/avdelingsleder Elisabeth Løvland Sund, Ålesund kommunale eiendom KF.

10.45 – 11.45 Boliger for alle – erfaringer fra Molde kommunes boligarbeid

a) Vedlikehold, anskaffelser og rullering av kommunal boligmasse v/Åsmund Vestad daglig leder Molde eiendom Utleieboliger KF
b) Molde kommunes samarbeid med private boligaktører v/Bård A. Misund – rådgiver seksjon utvikling, Molde kommune

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Verktøy og virkemidler for boligfremskaffelse. Tilvisingsavtaler, Hamarøymodellen, Husbankens grunnlån. v/Wenche Ervig, Husbanken

13.30 – 13.40 Pause

13.40 – 14.00 Eldrebølgen kommer, hva gjør vi? v/Birger Jensen, Husbanken.

14.00 – 14.30 Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem v/Randi Selseth, Husbanken.

14.30 – 16.00 Mingling mellom private utbyggere og kommunene.
Utbyggere presenterer sin bedrift på stand.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119